Belgische taksen zitten niet in het all-in tarief.

De door Dexxi beheerde portefeuilles bestaan uit ETF’s die onderhevig zijn aan de standaard belastingregels die in België van toepassing zijn. Dexxi doet ook hier het werk voor u en weerhoudt alle roerende voorheffing en belastingen die van toepassing zijn zodat u verder niets hoeft te doen. (Bekijk de ETF’s)

Taks op de beursverrichtingen (TOB)
De beurstaks die van toepassing is op verrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd. De TOB wordt automatisch verrekend.

Afhankelijk van het beleggingsprofiel bedraagt de TOB 0,12%. De TOB is berekend op basis van een langdurig gemiddelde. Ondanks dat de TOB in werkelijkheid kan afwijken geeft dit een goede indicatie.

Reynderstaks
De Reynderstaks is een meerwaardebelasting bij de verkoop van ETF’s, als deze voor 10% of meer belegd zijn in vastrentende effecten zoals obligaties, en die niet 100% van hun rente-inkomsten uitkeren. Wanneer een van die producten wordt verkocht, moet u een belasting (30%) betalen op de behaalde meerwaarde. Ook hier wordt de belasting automatisch afgehouden.

Ter illustratie:
Een ETF belegt voor 100% in obligaties. U heeft voor €100 gekocht, en verkoopt het voor €110. De gerealiseerde meerwaarde is €10. De meerwaardebelasting is 30%, wat betekent dat €3 wordt ingehouden.

Speculatietaks
Er is geen speculatietaks verschuldigd op de verkoop van ETF’s.