Beleggen in vooruitgang

We zien tegenwoordig een structurele verschuiving in de economie van materiële naar immateriële waardefactoren en merken dat duurzame overwegingen steeds belangrijker worden voor zowel beleggers als ondernemingen.

Duurzaam beleggen is beleggen in vooruitgang, vanuit de overtuiging dat ondernemingen die werken aan een oplossing voor de grootste problemen in de wereld, de beste groeiperspectieven bieden op de lange termijn. Het aanbod van duurzame beleggingen groeit gestaag, net als de groep beleggers die duurzame beleggingen in de kern van hun beleggingsportefeuille wil opnemen.

Beleggingen die zowel op een financieel als op een niet-financieel doel gericht zijn en een meetbaar positief effect op het milieu of de samenleving nastreven.

Risico, rendement en verantwoordelijkheid
Beleggers hebben tal van redenen om ecologische, sociale en governance-overwegingen (ESG) te integreren in hun portefeuille. Sommigen doen het omdat ze een verantwoordelijke belegger willen zijn, terwijl anderen ervoor kiezen in de hoop dat het rendement van hun portefeuille erdoor verbetert. De integratie van ESG-factoren zou beleggers kunnen helpen om risico’s te vermijden.

Een duurzaam rendement
Het is onze intentie om aantrekkelijke duurzame beleggingen te vinden en toegankelijk te maken om daarmee economische voorspoed maar ook sociale vooruitgang te bewerkstelligen. Dexxi streeft naar een duurzaam rendement.

Er is een breed scala van manieren om duurzame beleggingen een plaats in uw portefeuille te geven: van selectieve uitsluiting van bepaalde ondernemingen of sectoren tot de keuze voor specifieke beleggingen die een positieve impact hebben.

STOXX Europe 600 ESG-X
SPDR heeft de eerste ESG-ETF met transparante uitsluitingscriteria op basis van de STOXX Europe 600 gelanceerd.

De SPDR STOXX Europe 600 ESG-X UCITS ETF elimineert elke blootstelling aan controversiële wapens, tabak en thermische kolen, en aan ondernemingen die niet voldoen aan de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC).

De top 10 bedrijven in de benchmark die van de afgeleide index zijn uitgesloten, zijn respectievelijk: Novartis, British American Tobacco, Airbus, Safran, Volkswagen Prefs, Imperial Brands, BAE Systems, Rolls Royce, RWE en Atlantia.

Het fonds omvat bovendien een ‘Fast Exit’-proces om vlug te kunnen reageren op ESG-controverses. Als de risicoclassificatie van een aandeel op controverse tot niveau 5 wordt verhoogd, wordt deze twee dagen na de aankondiging uit de index verwijderd.

De STOXX Europe 600 ESG-X Index hanteert een eenvoudige uitsluitingsmethodologie waarmee bepaalde beleggingen worden geëlimineerd zonder dat het rendement significant afwijkt van dat van de moederbenchmark, STOXX Europe 600.

Bekijk de Brochure

Aanpassing portefeuille
Op maandag 2 december, wordt de huidige belegging in de STOXX Europe 600 van iShares vervangen door de ESG Screened versie van SPDR (StateStreet). Bijkomend voordeel, de lopende kosten van deze ETF zijn 0,08% lager.

Dexxi blijft voor u op de kleintjes letten!!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.