Beleggen is goed ondernemerschap

Sla de krant open of bekijk een willekeurige nieuwssite, of je leest er meteen iets over. Sparen loont zich niet meer. De rente is gezakt tot een historisch dieptepunt. Beleggen is The Thing To Do.

Veel mensen – en ook ondernemers – vinden het echter nog steeds eng om daadwerkelijk te gaan beleggen. U kent de bekende waarschuwingen wel: ‘De in het verleden behaalde resultaten……..’. Toch is beleggen iets wat juist ontzettend goed past bij ondernemerschap. Heel goed zelfs!

3 redenen waarom beleggen goed past bij ondernemerschap
We hebben de 3 belangrijkste redenen op een rijtje gezet waarom er met zekerheid een ‘match’ is tussen enerzijds het ondernemerschap en anderzijds de keuze om te gaan beleggen.

  • Een ondernemer weet wat het betekent om risico te nemen
   Ooit in zijn leven heeft een ondernemer een keuze gemaakt om te gaan ondernemen en daarmee is er dus ook een hele bewuste keuze gemaakt om risico te lopen. Want, niemand kan de toekomst voorspellen; een echte ondernemer weet dat als geen ander. Hij weet niet of hij volgend jaar nog volop werk heeft. Of dat hij misschien iets anders moet gaan doen. De ondernemer kan omgaan met dat risico. Sterker nog; hij voelt zich daar comfortabel bij! Natuurlijk is hij zich bewust van dat risico maar tegelijkertijd baseert hij al zijn keuzes op dat zelfde risicobewustzijn. Dat is exact zo bij beleggen.
  • Een ondernemer denkt aan de lange termijn
   Een échte ondernemer is niet opportunistisch. Hij is per definitie in staat om regelmatig uit de waan van de dag te stappen en objectief zijn eigen uitdagingen kritisch te bekijken. En, als het even tegenzit, dan weet hij: het gaat uiteindelijk om de lange termijn. Zo gaat het ook met beleggen. Men vangt aan met een startbedrag en men weet dat dit niet binnen één of twee jaar is gegroeid. Inderdaad: met de lange termijn hebben we het over een scope van misschien wel tien jaar! Net als de ondernemer die deze scope heeft.
  • Een ondernemer laat zich niet gek maken
   Omdat het leven van een ondernemer nooit tot op de dag exact is te voorspellen (elke dag is anders!), is de ondernemer flexibel van aard. Hij is niet snel ongerust of overbezorgd over alles wat op hem afkomt, hij kan goed relativeren en hij kent zijn Pappenheimers. Echt snel in paniek is hij dan ook niet. Zo werkt het ook met de belegger. Als koersen – om wat voor reden dan ook – plotseling dalen, dan zegt de belegger tegen zichzelf: ik laat me niet gek maken. Immers, koersen schommelen altijd. Daarom zijn het koersen! Net zoals de hoeveelheid werk, die de ondernemer wel of niet heeft.

Er zijn dus overduidelijke raakvlakken in enerzijds de mindset van de ondernemer en anderzijds de belegger.

Waarom deze mindset niet combineren? Probeer het zelf!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.