Beleggingskansen in China

De Chinese economie groeit stevig door en naar verwachting zal China in 2030 de grootste economie ter wereld worden. Chinese bedrijven vertegenwoordigen een steeds belangrijkere plek op het wereldtoneel en producten en diensten uit China worden niet langer als inferieur beschouwd. Het land is inmiddels ruimschoots leider in een aantal vooraanstaande gebieden, zoals de energietransitie en de technologische ontwikkeling met als voorlopig hoogtepunt het marktleiderschap in apparatuur voor 4G- en 5G-telecomnetwerken.

Volgens prognoses groeit de Chinese economie de komende tien jaar met gemiddeld 4,5%. Het huidige groeitempo zal dus iets vertragen, maar dat is ook de ambitie van de autoriteiten die inzetten op kwaliteitsgroei. Een economische groei van 4,5% blijft echter zeer aantrekkelijk. Het is ter vergelijking drie keer de verwachte groei van bijvoorbeeld Europa.

Buitenlandse beleggers die China buiten hun portefeuille houden, riskeren mogelijk dat ze dit enorme potentieel van deze markt mislopen. Bij deze plannen hoort een sterke internationale munt. Omdat de Renminbi dit momenteel nog niet is stelt China middels een nieuw beleid zijn financiële markten steeds verder open voor internationale beleggers. Daarnaast schept het land ook mogelijkheden voor nieuwe zakelijke initiatieven, gestimuleerd door een groeiende middenklasse en binnenlandse consumptie

Achterblijver in 2021
Dit jaar blijven de Chinese beleggingen achter bij de Westerse markten. De minder excessieve groei is namelijk logisch te verklaren aan de hand van het reeds eerder ingezette herstel van de Chinese economie. Doordat het land als eerste uit de crisis kwam kon het ook sneller normaliseren en worden stimuleringen afgebouwd, de kredietgroei vertraagt. China trekt duidelijk lessen uit 2008 waar grootschalige stimuleringen de economie redde, maar zorgde voor binnenlandse excessen zoals een opgeblazen vastgoedmarkt.

Daarnaast staan grote Chinese technologie bedrijven staan onder toenemende druk van de toezichthouders en dit roept bij buitenlandse beleggers vragen op. Chinese bedrijven lopen mijlenver voor in de financiële technologische (fintech) ontwikkeling en vele bedrijven zijn dan ook praktisch banken geworden. Hun plaats in het leven van de gemiddelde Chinees wordt op deze manier gigantisch. Dat verklaart waarom de druk op de Chinese techgiganten recent zo groot is geworden, want in die zin is strenger toezicht niet meer dan normaal. Deze toenemende druk is niet bedoeld om de Chinese internetbedrijven de nek om te draaien. Integendeel, de Chinese regering streeft ernaar om technologisch onafhankelijk te worden.

Toename van beleggingsmogelijkheden
Nu buitenlandse beleggers meer toegang krijgen tot de beurzen van Shanghai en Shenzhen, staan ook meer mogelijkheden voor hen open om een breed scala van Chinese beleggingen in hun portefeuilles op te nemen. In onze ogen biedt de binnenlandse Chinese aandelenmarkt kansen die beleggers steeds moeilijker kunnen negeren. Met meer dan 3.500 ondernemingen (A-aandelen), die genoteerd zijn aan de beurzen van Shanghai en Shenzhen, hebben beleggers nu toegang tot een markt die tot voor kort relatief afgeschermd was.

Dat Chinese aandelen steeds meer een internationaal georiënteerde beleggingscategorie vormen, blijkt onder meer uit de opname van deze aandelen in belangrijke indices van wereldwijde index-aanbieders. In 2018 besloot MSCI om Chinese A-aandelen in hun indices op te nemen en de weging zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. In veel gevallen zijn A-aandelen voor beleggers de enige manier om toegang te krijgen tot hoogwaardige Chinese ondernemingen met een duurzaam bedrijfsmodel, geringe gevoeligheid voor de beleidscyclus en hoog potentieel om te profiteren van de groeiende Chinese consumentenmarkt en technologische vooruitgang.

Beleggingskansen in China
De huidige waardering van Chinese aandelen én obligaties zijn zeker geen reden om het land te mijden. Chinese bedrijven zijn niet alleen veel lager gewaardeerd dan Amerikaanse bedrijven met een koerswinstverhouding van 16 tegenover 23, maar opereren ook nog eens in een markt die veel sneller groeit. De Chinese aandelenbeurzen zijn daarnaast een mooie mix van groei- en waarde-aandelen. 23% bestaat uit consumentenbedrijven, 17% is IT-gerelateerd. Ook de financiële sector, die 14% van de beurzen uitmaakt, profiteert van de steeds rijker wordende middenklasse, die steeds meer producten afneemt.

Eind 2020 hadden de twee aandelenbeurzen op het vaste land van China al een marktwaarde van 12,2 biljoen dollar. Alleen Wall Street heeft een grotere beurskapitalisatie, maar binnen afzienbare tijd zullen ook de Chinese financiële markten de VS hebben ingehaald. Zeker is dat het gewicht van China in de verschillende indices alleen maar zal toenemen.

Dexxi portefeuilles
Dexxi belegt via een ESG-gescreende ETF direct in Chinese aandelen. Het uitgangspunt is de MSCI China Index die 85% van de Chinese beurskapitalisatie dekt. De ESG-sreening wordt verkregen door een aantal uitsluitingen toe te passen en bevat ook een neutraliteitsbeperking per sector en een limiet van 5% per bedrijf om buitensporige concentraties te beperken. De MSCI China ESG-index biedt dus een breed gespreide positie in Chinese aandelen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.