BreakingNews: Taks op effectenrekeningen is ongrondwettig

We vernamen net in de Belgische pers dat de invoering van de taks op effectenrekeningen vandaag door het Grondwettelijke Hof als ongrondwettig werd bepaald.

De taks wordt voor de toekomst vernietigd en zal dus nog één keer berekend worden voor de referentieperiodes die eindigden op 30/09/2019. De taks wordt dit jaar dus nog ingehouden.

Bijgevoegd kunt u het arrest terugvinden.