‘Buy-the-dip’

Tot in het derde kwartaal van dit jaar zijn de wereldwijde aandelenmarkten sterk gestegen. Corresponderende winststijgingen lagen hieraan ten grondslag en vormden de basis onder de koersstijgingen. De laatste weken bewegen beurzen zich zijwaarts. Steeds meer beleggers praten over een aanstaande correctie en diverse redenen en risico’s worden hiervoor aangedragen. Tegelijkertijd willen beleggers op de dip kopen en worden dalingen op de financiële markten steeds sneller aangegrepen om te kopen. Gewoonlijk zien we jaarlijks wel een correctie op de beurs in de richting van 10% maar die blijft nu dus beperkt door dit ‘buy-the-dip’ gedrag van beleggers.

Waar staan we
Er zijn natuurlijk volop risico’s en redenen te noemen waarom de beurs kan dalen. De belangrijkste onzekerheid is gelegen in de ontwikkeling van de inflatie en de rente. De huidige inflatie is opgelopen tot 5% waar het streefpercentage op 2 zit. Het officiële standpunt van centrale banken is dat de inflatie op de korte termijn weliswaar hoog is maar op termijn zal afzwakken. De huidige factoren die de inflatie aanwakkeren zijn tijdelijke factoren die te wijten zijn aan de aanbodkant van de economie in verband met het sluiten van de economie ten tijde van corona. Deze effecten zullen afzwakken is het argument.

In de markt heerst bij diverse partijen twijfel of de inflatie tijdelijk is. Zelfs de heer Powell van de Amerikaanse centrale bank geeft aan dat de ontwikkeling van de inflatie hoger is dan hij eerder verwachtte. Het stimuleringsprogramma waarbij obligaties in de markt worden opgekocht zal daarom worden afgebouwd maar aankomende data over de ontwikkeling van de economie zullen hierbij worden gewogen. Mogelijk in november zal de eerste afbouw plaatsvinden en medio 2022 geheel worden stopgezet. De afbouw van de noodsteun zal echter niet gepaard gaan met snelle renteverhogingen. De eerste renteverhogingen worden pas in de loop van 2022 verwacht gevolgd door verdere verhogingen in 2023 en 2024. Duidelijk is dat centrale bankiers liever te laat zijn met renteverhogingen dan te vroeg.

Chinese techbedrijven
Een andere focus van beleggers zijn de Internetbedrijven in China. Deze hebben te lijden onder het Chinese overheidsbeleid dat de uitwassen van het kapitalisme aan banden wil stellen. De overheid streeft naar sociale stabiliteit en wil de inkomensongelijkheid aanpakken. De Chinese techbedrijven krijgen hierom beleid opgelegd wat soms verder gaat dan wij in het kapitalistische westen kunnen bedenken. Zo mogen bedrijven die online bijles geven geen winst meer maken of kapitaal ophalen. De jeugd in China wordt verboden om meer dan 3 uur per week te gamen, dit om hun gezondheid te beschermen. De koersen van de Chinese techbedrijven zijn in de afgelopen maanden daarom sterk gedaald maar zijn nu goedkoop, zeker ten opzichte van hun Amerikaanse collega’s.

… en vastgoed
De laatste weken  is de Chinese vastgoedsector in focus gekomen met het wankelen van de projectontwikkelaar Evergrande. Deze ontwikkelaar heeft meer dan $ 300 mrd. aan schuld uitstaan en er werken 200.000 mensen. Achterliggend zijn er zelfs miljoenen mensen afhankelijk van Evergrande. De overheid heeft in de afgelopen jaren maatregelen getroffen om de schuldenpositie bij vastgoedbedrijven te verlagen en Evergrande is eigenlijk slachtoffer hiervan. De aangescherpte eisen hebben er echter wel zorg voor gedragen dat de schuldenposities van andere ontwikkelaars fors zijn verlaagd. Er zullen natuurlijk partijen gaan opdraaien voor de deconfiture van Evergrande maar het lijkt een beheersbaar probleem te zijn.

Europese politiek
De sociaaldemocraten SPD hebben in de belangrijkste economie van Europa de parlementsverkiezingen gewonnen. Of Olaf Scholz nu ook Angela Merkel gaat opvolgen als Bondskanselier van Duitsland zal in de aankomende maanden onderwerp van gesprek zijn. Er zal een coalitie gevormd moeten worden maar grote veranderingen lijken echter niet aanstaande gezien de afgebrokkelde steun voor de extremistische partijen. Dit is een plus voor Europa.

Onze visie
Een event of een ongeluk dat tot een koersdaling leidt is nimmer te voorspellen (anders heet het geen ongeluk). Op de korte termijn staat de beurs onder invloed van de hierboven beschreven aandachtspunten die voor een beweging in de koersen kan zorgen. Voor de langere termijn is de ontwikkeling van de omzet en winst voor bedrijven bepalend voor de richting van de beurs. In de afgelopen periode zijn deze sterk gestegen. Sterker zelfs dan de beurskoersen waardoor de beurs per saldo goedkoper is geworden.

Ook voor 2022 voorspellen analisten een verdergaande winststijging. De mate van winststijging zal echter wel afnemen hetgeen een verklaring is voor de per saldo zijwaartse beweging op de beurs in de afgelopen weken. De ontwikkeling van de rente is natuurlijk ook van belang voor de waardering van de beurs maar bij een verder stijgende winstontwikkeling is er ook voor aandelen nog voldoende opwaarts potentieel.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.