De beste manier om inflatie te bestrijden

Wanneer de inflatie hoog is, kan beleggen in de loop van de tijd uw koopkracht verhogen.

Hoge inflatie vreet aan het spaargeld op uw rekening. Daarom is het logisch om overtollige middelen te beleggen in beleggingen die de inflatie voorblijven en uw vermogen op de lange termijn kunnen laten groeien.

Maar welke beleggingen zijn dit?

Sommige “inflatiebestrijders” maken hun reputatie niet waar. We leggen uit welke twee mogelijkheden u heeft.

Inflatie bestrijden versus inflatie afdekken
Er zijn twee manieren om met inflatie om te gaan:

  1. Versla de inflatie op de lange termijn met een belegging waarvan is bewezen dat deze aanzienlijk hogere rendementen oplevert dan de inflatie opeet.
  2. Dek u in tegen inflatie met beleggingen die inflatiebescherming op korte termijn bieden

Beide opties klinken goed. Maar de eerste is veel betrouwbaarder dan de tweede.

1. Inflatie bestrijden
Gedurende vele decennia en in economische cycli liggen de reële rendementen van gediversifieerde wereldwijde aandelen ruim boven die van andere beleggingen. En dat geldt ook op momenten dat de inflatie uit de hand liep, zoals na de twee wereldoorlogen en in de jaren zeventig.

Uiteindelijk verslaan alle beleggers die via ETF’s in aandelen beleggen de inflatie.

Zelfs wanneer de bedrijfswinsten tijdelijk worden getroffen door stijgende productiekosten en lonen, herstellen concurrerende bedrijven hun winst door deze stijgingen door te berekenen aan de consumenten. De winsten die door de bedrijven worden gegenereerd, passen zich dus aan en overwinnen de prijsdruk.

Onthoud dat aandelen geen afdekking tegen inflatie zijn. Als zodanig kunnen en zullen ze ondermaats presteren tijdens perioden van hoge inflatie.

Aandelen versus inflatie
Rendementen op een goed gespreide aandelenportefeuille, bijvoorbeeld via de MSCI World, verslaan de inflatie op de lange termijn.

Hier is het trackrecord van de MSCI World vergeleken met de inflatie:

Blauw: rendement MSCI World  Oranje: Inflatie

Conclusie: Hoe langer u belegd blijft in aandelen, bij voorkeur via ETF’s, hoe groter de kans dat deze groei de inflatie overtreft. Om deze reden vormen aandelen die zijn geselecteerd met een goede diversificatie – en dat is mogelijk met ETF’s – de steunpilaar van elke portefeuille.

2. Inflatie afdekken
Indekking tegen inflatie is complexer en minder betrouwbaar dan proberen de inflatie op de lange termijn te verslaan. De hedging-strategie is gebaseerd op het vergroten van uw portefeuille met beleggingen die snel reageren op hoge inflatie met hogere rendementen en zo een deel van de schade kunnen compenseren.

Veel inflatie beschermende tips gaan over goud, grondstoffen, vastgoed en/of inflatie-gekoppelde obligaties. Maar beschermen deze beleggingen wel tegen inflatie?

Goud en grondstoffen
Vooral goud blijkt een zwakke historische correlatie te hebben met onverwachte inflatie. De reputatie van goud als inflatiebescherming is grotendeels gebaseerd op een eenmalig astronomisch rendement van 200% in 1980.

Brede grondstoffenmarkten zijn eveneens onbetrouwbaar. Grondstoffen lieten in de periode tot 2022 zelfs verlies zien. Dat betekent niet dat diversificatie een slechte zaak is. Maar indekking tegen inflatie heeft een prijs.

Historisch gezien schommelden de reële jaarrendementen op lange termijn voor goud en grondstoffen rond de 1% , terwijl aandelen van ontwikkelde markten sinds 1900 jaarlijks meer dan 5% in reële termen hebben opgebracht.

Vastgoed
Er wordt gezegd dat onroerend goed helpt tegen inflatie. Commercieel vastgoed is echter sinds begin 2022 in prijs gedaald en heeft het afgelopen jaar slechter gepresteerd dan de MSCI World. Commercieel vastgoed kan het best worden gezien als een lange termijn inflatiebeschermer – net als aandelen.

Maar waarom wordt dan herhaaldelijk beweerd dat onroerend goed beschermt tegen inflatie? Nou, zoals elke goede mythe, bevat deze een kern van waarheid. Residentieel vastgoed is gedeeltelijk bestand tegen inflatie op korte termijn. Huurinkomsten kunnen grotendeels geïndexeerd worden voor inflatie, maar hogere kosten voor onderhoud en belastingen slaan op middel lange termijn toch een gaatje in het rendement.

Inflatie-gekoppelde obligaties
Inflatie-gekoppelde obligaties zijn de enige belegging die specifiek is ontworpen om zich in te dekken tegen inflatie. Hun rente- en koersen stijgen in geval van inflatieschokken. Om deze reden worden inflatie-gekoppelde obligaties algemeen beschouwd als een betrouwbare inflatiebeschermer.

In dit stadium van de cyclus hebben inflatie-gekoppelde Euro-ETF’s echter niet uitgeblonken. Het in de obligaties ingebouwde anti-inflatiemechanisme werkt zoals verwacht, maar wordt tijdelijk overschaduwd door de koersverliezen als gevolg van stijgende rentes.

Achter de schermen verkopen ETF-managers oudere obligaties (nu tegen lagere prijzen) en kopen ze nieuwe, hoger renderende obligaties. Dit proces komt uiteindelijk de beleggers ten goede, aangezien zij sterkere kasstromen ontvangen uit obligaties met een hogere rente. Maar dat kost tijd.

Geen pasklare oplossing
Concluderend mogen wij stellen dat hoge, onverwachte inflatie een probleem is waarvoor geen pasklare oplossing bestaat.

Als u zich zorgen maakt over het behoud van uw vermogen, is het verstandig om een ​​deel van uw portefeuille toe te wijzen aan inflatiebescherming, hoe onvolmaakt deze ook is. Als u echter vermogen opbouwt en nog vele jaren (of decennia) voor de boeg heeft, moet u prioriteit geven aan een goed gespreide aandelenportefeuille.

Regelmatig beleggen in een gediversifieerde aandelen-ETF – door dik en dun – is de beste manier om de inflatie te verslaan en uw financiële lange termijn doelen te bereiken.

Houd er rekening mee dat hoge inflatie niet eeuwig zal duren. Het belangrijkste is om niet in paniek te raken of te twijfelen aan uw eigen koers als de economie op korte termijn hapert.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.