De opmars van duurzaam beleggen

De afgelopen jaren is het bedrag dat in duurzame beleggingsstrategieën wordt belegd flink gestegen, en niets wijst erop dat die trend binnenkort zal verslappen.

Duurzame beleggingen gaan zoals elke andere belegging gepaard met risico’s. Niettemin zien wij bemoedigende signalen dat beleggers hun portefeuilles duurzamer kunnen maken zonder hun financiële doelstellingen te verwaarlozen.

Wat is ESG?
ESG wordt vaak gebruikt in combinatie met of als synoniem voor “duurzaam beleggen”. Beleggers worden zich er meer en meer van bewust dat de prestaties van een onderneming op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) van invloed zijn op het rendement dat deze onderneming op de lange termijn kan opleveren. Daarom willen steeds meer beleggers duurzaamheidscriteria in hun bestaande beleggingen integreren.

ESG-informatie wordt vaak als “niet-financiële” informatie bestempeld, omdat het om gegevens gaat die weliswaar belangrijk zijn voor de waarderingen, maar die tot voor kort vaak niet werden gerapporteerd. Immateriële activa heeft een steeds grotere invloed op de waarde van een onderneming. ESG-cijfers werpen licht op die immateriële activa, zoals de waarde en reputatie van de merknaam, en geven weer hoe de beslissingen van het management de bedrijfsstrategie beïnvloeden.

Het is onze overtuiging dat beleggingsportefeuilles waarin duurzaamheid geïntegreerd is, op de langere termijn betere voor risico gecorrigeerde rendementen kunnen opleveren. En nu duurzaamheid steeds meer invloed krijgt op de beleggingsrendementen, zijn wij van mening dat duurzaam beleggen in de komende periode een essentieel fundament zal zijn voor onze beleggingsportefeuilles. Wij maken duurzaamheid tot een integraal onderdeel van de manier waarop we beleggen, risico’s beheren en portefeuilles opbouwen.

Aanpassing portefeuille
Op maandag 2 maart, wordt de huidige belegging in de SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF vervangen door de iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF. Deze ETF omvat alleen obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria.

De betrokkenheid van de uitgevende instellingen binnen deze ETF:

Klik hier voor meer informatie over onze ETF’s.

Ook Dexxi zet zich in om een groeiend aantal mensen te helpen zich financieel gezond te voelen!

Dexxi heeft zich tot doel gesteld om eind 2020 al haar portefeuilles volledig duurzaam te beleggen. U zult de termen ESG (Environment, Social en Governance) en SRI (Socially Responsible Investments) dus steeds vaker tegenkomen in uw portefeuille.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.