De Risicometer Beleggen

Voor de belegger is het lastig om de verschillende beleggingsprofielen (zoals defensief of offensief) van de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken op risico. Elke aanbieder heeft haar eigen systematiek om beleggingsprofielen te bepalen en haar eigen uitleg daarbij.

De Risicometer Beleggen (voorheen: risicowijzer) brengt hierin verandering en moet beleggers helpen bij het onderling vergelijken van beleggingsprofielen. Met de Risicometer Beleggen kunt u op een transparante manier een eerlijke vergelijking tussen diverse aanbieders van beleggingsdiensten maken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het wenselijk dat financiële ondernemingen de informatie over de risico’s van een beleggingsprofiel grafisch weergeven. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een risicometer opgesteld, waar de AFM het gebruik van toejuicht.

Volatiliteit
Het meten van het risico vindt plaats op basis van volatiliteit. Volatiliteit is de mate waarin de waarde van een beleggingsportefeuille schommelt. Daarnaast is volatiliteit bij beleggen een veel gebruikte maatstaf voor het weergeven van risico.

Het is van belang kennis te nemen van alle relevante aspecten van de Risicometer Beleggen. Het is geen exacte wetenschap, maar het maken van een inschatting.

Bandbreedte
De Risicometer Beleggen geeft een indicatieve bandbreedte van de mate van volatiliteit op een schaal van 1 tot 7. Hierbij staat 1 voor de laagste volatiliteit en is hierdoor het minst risicovol, terwijl een 7 de hoogste volatiliteit heeft en hierdoor het meest risicovol is.

Op basis van historische gegevens zijn per beleggingsprofiel de minimale en de maximale volatiliteit berekend. Deze minimale en maximale volatiliteit zijn vervolgens vertaald naar een bandbreedte binnen de schaal van 1 tot 7 die de Risicometer Beleggen hanteert. De volatiliteit van een portefeuille zal zich binnen deze bandbreedte bewegen.

Berekening
De berekening vindt plaats op basis van aangeleverde historische gegevens door de beroepsvereniging VBA Beleggingsprofessionals. Daarmee is de Risicometer Beleggen een schatting van de volatiliteit op basis van historische gegevens. Elk jaar wordt bekeken of aanpassing noodzakelijk is.

Geen verplichting
Het aanbieden van de Risicometer Beleggen is niet verplicht.

Dexxi streeft echter naar volledige transparantie en wil door middel van de Risicometer Beleggen graag meer inzicht bieden in haar beleggingsprofielen en daarmee de vergelijkbaarheid ten opzichte van de profielen van andere aanbieders vergroten.