Duurzaam is het ‘nieuwe normaal’

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in het leven van mensen en bedrijven, maar zeker ook in de financiële sector. Duurzaam wordt het ‘nieuwe normaal’.

In veel gevallen omdat velen er voordelen in zien, maar ook omdat wet- en regelgeving hen daar steeds meer toe dwingen. Zo komt er vanuit ‘Europa’ binnenkort een flink pakket nieuwe regels. Deze zullen de nu nog wat vage term ‘duurzaam’ duidelijker gaan definiëren en bedrijven tegelijkertijd gaan verplichten om meer over hun duurzame prestaties te rapporteren.

Minder vrijblijvend
De Verordening inzake informatieverschaffing – ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) genoemd – verplicht financiële instellingen om duurzaamheidsinformatie openbaar te maken.

Een belangrijk onderdeel van de SFDR is het in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s die worden gelopen. Volgens de verordening is een duurzaamheidsrisico “een gebeurtenis of omstandigheid op (E) ecologisch, (S) sociaal of (G) governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

De SFDR onderscheidt twee typen duurzame financiële producten: artikel 8 (‘lichtgroen’) of artikel 9 (‘donkergroen’). Onder deze regelgeving worden artikel 8-fondsen ingedeeld als fondsen die actief milieu- of sociale kenmerken bevorderen, terwijl artikel 9-fondsen duurzame beleggingen als doelstelling hebben.

Dexxi neemt uitsluitend duurzame ETF’s (Trackers) op die minimaal voldoen aan de SFDR Classificatie artikel 8. Door de aanpak wordt Dexxi als ‘lichtgroen’ gecategoriseerd volgens de SFDR. Hier vindt u de classificatie van onze beleggingen.

‘Taxonomie’
Daarnaast stelt de EU momenteel een boekwerk op, de zogenoemde taxonomie, waarin precies beschreven wordt welke economische activiteiten als duurzaam aangemerkt worden en welke niet. De EU verwacht dat de taxonomie als aanjager van verdere verduurzaming zal gaan werken.

Voor de financiële sector betekent de komst van de taxonomie dat ook de term ‘duurzaam beleggen’ opnieuw gedefinieerd gaat worden. Duurzame beleggingen zullen dan beleggingen zijn in bedrijven of instellingen die aan de taxonomie voldoen. Hoe dat er in de praktijk precies gaat uitzien is nog niet helemaal duidelijk, definitieve regelgeving staat nu gepland voor 1 januari 2023.

Maar zeker is, dat het nieuwe wettelijke kader de term ‘duurzaam beleggen’ minder vrijblijvend maakt.

Uit principe of risico mijden?
De vraag naar ‘groene’ beleggingen neemt snel toe. Daardoor is het steeds aantrekkelijker voor ondernemingen die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn, om hun projecten toch als duurzaam te presenteren. Dit wordt ook wel ‘greenwashing’ genoemd. Dit is riskant, zowel voor de onderneming als voor de belegger. De onderneming loopt een reputatierisico. De belegger loopt het risico dat zij (onbewust) belegt in projecten die zij – om wat voor reden dan ook – liever had vermeden.

Een groeiende groep beleggers investeert daarom alleen in ondernemingen die hun rol in de samenleving serieus nemen en rekening houden met hun omgeving. Ondernemingen die zich bezighouden met bijvoorbeeld de productie van wapens, kinderarbeid of corruptie laten ze graag links liggen. Uitsluiten, noemen we dat.

Uitsluiting klinkt niet heel vriendelijk en in de basis is het dat ook niet. Uitsluiten bij beleggen betekent dat er uit principe niet wordt belegd in bepaalde sectoren of bedrijven. Omdat uitsluiting niet willekeurig of subjectief mag zijn, hanteren beleggers vaak internationale richtlijnen bij het opstellen van hun beleid. De eerste stop is vaak de lijst van bedrijven die zijn aangesloten bij UN Global Compact.

Duurzaamheidsrisico’s Dexxi
Een ander alternatief is een duurzame index. Dat is een lijst die uitsluitend bestaat uit bedrijven die door een screening zijn gekomen. Om de beleggingsportefeuilles van Dexxi te toetsen op de duurzaamheidsrisico’s wordt er ook gebruik gemaakt van MSCI ESG Fund rating. De MSCI ESG rating bestaat uit 35 onderwerpen waarop bedrijven worden beoordeeld. Hierbij krijgt elk bedrijf een score die gebaseerd is op één (of meerdere) van deze 35 onderwerpen. Bekijk de ESG Ratings van onze beleggingen.

Niet ten koste van rendement
Een duurzame beleggingsportefeuille kan weliswaar andere beleggingen bevatten dan een reguliere portefeuille, toch blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat dit geen negatieve gevolgen hoeft te hebben voor het rendement.

De bedrijven die rekening houden met hun omgeving zijn meestal innovatief en goed voorbereid op de toekomst. De manier waarop het bestuur van een onderneming omgaat met financiële en niet-financiële zaken, blijkt zelfs een belangrijke indicator voor de winstontwikkeling. En daarmee op het rendement in de toekomst.

Er zijn zelfs aanwijzingen dat duurzaam beleggen ook het risico van de beleggingsportefeuille laat afnemen ten opzichte van een traditionele portefeuille. Als een bedrijf zich namelijk op meer dan alleen winst richt, verlaagt dat de kans op reputatieschade.

Zo vergroot Dexxi de kans op het bereiken van uw financiële doelen én dragen wij samen een steentje bij aan een betere wereld.

Maak geheel vrijblijvend een persoonlijk beleggingsplan.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.