Duurzaam rendement

Dexxi streeft naar een duurzaam rendement
Onze eerste en belangrijkste taak is om onze cliënten te helpen hun vermogen te laten groeien. Dexxi streeft ernaar deze taak te volbrengen door waarde te creëren met een duurzaam rendement vanuit een lange termijn visie in haar beleggingen en dienstverlening.

Onze portefeuille
Wij hoeven u waarschijnlijk niet uit te leggen dat de rente de afgelopen periode hard gedaald is. Door de daling van de rente zijn de obligatiekoersen flink gestegen. Wij hebben besloten een deel van de koerswinsten te verzilveren en de gemiddelde rentelooptijd (duration) van de obligatieportefeuille te verlagen. Daarnaast hebben wij een extra zetje aan het verduurzamen van de beleggingsportefeuille gegeven en zijn de lopende kosten ook weer een stukje verlaagd.

Overigens verduurzamen de reguliere beleggingen ook in een rap tempo.

Nieuwe positie: iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
Deze ETF heeft als doelstelling de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in euro luidende bedrijfsobligaties die voldoen aan bepaalde ESG (ecologische, sociale en governance)-criteria. Klik hier voor meer informatie over onze ETF’s.

Drie belangrijke ontwikkelingen
Het beleggingsuniversum is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dit heeft er onder meer toe geleid dat beleggers meer gebruik zijn gaan maken van indexstrategieën en tegelijk meer aandacht hebben gekregen voor duurzaamheid.

Wij staan daarom even stil bij deze belangrijke ontwikkelingen:

Indexbeleggen
De toegenomen behoefte aan kostentransparantie gecombineerd met een beter begrip van de factoren die bepalend zijn voor het rendement van een portefeuille heeft ertoe geleid dat indexbeleggen voor meer en meer beleggers een voor de hand liggende keuze is. Dit sluit aan bij de enorme groei die deze markt in de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt.

Regelgeving
De regels voor de selectie van gepaste beleggingen en de vereiste transparantie over kosten zijn steeds strenger geworden. Indexbeleggen leidt niet alleen tot lagere portefeuillekosten, maar biedt ook de mogelijkheid om op een transparantere- en efficiëntere manier een beleggingsportefeuille te beheren.

Duurzaamheid
Er is een breed scala aan mogelijkheden om duurzame beleggingen een plaats in de beleggingsportefeuille te geven. Van selectieve uitsluiting van bepaalde ondernemingen of sectoren die een bepaald risico vertegenwoordigen of ingaan tegen de waarden en normen van de belegger tot de keuze voor specifieke beleggingen die een meetbaar positieve impact op het milieu of de samenleving nastreven.

Duurzaam beleggen heeft wat ons betreft de toekomst en inmiddels vinden wij het verantwoord om de conclusie te trekken dat duurzaam beleggen geen extra geld kost en niet achterblijft qua rendement en risico (zie tabel).

Zowel grote institutionele beleggers als individuele beleggers gebruiken op steeds grotere schaal indexbeleggingen om hun doelen te bereiken op het gebied van duurzaamheid. Het aanbod van duurzame indexbeleggingen groeit dan ook gestaag.