Een hoger inkomen kan u op termijn armer maken

We snappen dat deze stellingname misschien wat tegenstrijdig voelt.

En toch is het zo: een hoger inkomen kan u op termijn armer maken. En dan hebben we het zéker niet over het feit dat u – door een hoger salaris – nú meer belasting moet gaan betalen. U zult immers in een hogere fiscale schaal belanden. Uiteraard is het niet zo dat u – letterlijk berekend in euro’s – er op achteruit zult gaan. U betaalt immers nooit méér belasting dan u verdient of méér bent gaan verdienen.

Maar wat is dan wel het probleem?
Of beter gezegd: wat is uw concrete uitdaging?

Als mensen een salarisverhoging ontvangen, dan gaan ze meer uitgeven. Het zit in de mens. Al zou u maar 100 euro per maand méér gaan verdienen, dan is dit al een kans om één of twee keer per maand extra uit eten te gaan. (En, wég zijn die 100 euro!). Of, u zult makkelijker de bereidheid hebben om eerder het nieuwste model Smartphone aan te schaffen (En, wég zijn die 100 euro!).

Pensioenopbouw
Maar…. door de groeiende individuele verantwoordelijkheid die in de laatste jaren in onze samenleving is ontstaan, bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw inkomen nú maar ook voor uw inkomen in de toekomst! Zo zijn steeds minder mensen verbonden aan pensioenfondsen. Of, kijk eens naar het toenemend aantal zelfstandigen en flexwerkers die hun eigen pensioenopbouw zelf moeten verzorgen. Samengevat: alles wat u nu verdient zal ook de basis moeten zijn van een bijdrage aan uw appeltje voor de dorst in de toekomst.

Een voorbeeld
Stel dat u nu 2500 euro netto per maand verdient. U bent uiteraard een verstandig mens. Zo belegt u elke maand 250 euro (= 10%) opzij ten behoeve van uw pensioen. (Dat kan overigens fiscaal gunstig!) Zeker als u 30 á 35 jaar jong bent, dan is dit een verstandige opbouw. Want reken maar eens uit via onze superhandige rekentool hoe dat ingelegde vermogen er later uit kan zien.

Maar nu ontvangt u een salarisverhoging!

Met ingang van heden verdient u 3000 euro netto per maand. (Gefeliciteerd!) Echter, ook u zult uiteindelijk méér geld gaan uitgeven in het dagelijkse leven. Niets menselijks is u vreemd. U kunt het zich immers permitteren en u went aan dat hogere inkomen. Misschien geraakt u hierdoor wel in de gelegenheid om op een gegeven moment duurder te gaan wonen?

Echter… als u vasthoudt aan die oorspronkelijke 250 euro per maand voor uw pensioenopbouw, dan legt u procentueel gezien – ten opzichte van uw nieuwe inkomen – minder bij aan uw appeltje voor de dorst.

U daalt met uw pensioenopbouw van 10% naar 8,3%.  (250 euro is 8,3% van 3000 euro per maand)


ONZE TIP:

Als u heel verstandig maandelijks of jaarlijks geld opzij zet voor uw pensioenopbouw, ga dan NIET uit van een vast bedrag in euro’s maar bepaal voor uzelf een relevant VAST percentage van uw inkomen. Uw pensioenopbouw groeit dan relevant en op hetzelfde niveau mee (*).

Dus: als u zich vasthoudt aan een vast bedrag per maand en dat vaste bedrag bij een salarisverhoging niet aanpast, dan bouwt u ten opzichte van uw inkomen nú, steeds minder pensioen op.

U doet uzelf daarmee te kort.

Want, als u ooit een succesvolle pensionado wilt worden, die ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de dingen wil blijven doen, die u altijd deed, dan ontkomt u niet aan de keuze om uw maandelijkse of jaarlijkse pensioenopbouw procentueel te laten meegroeien.

De conclusie:
U bent niet alleen verantwoordelijk voor uw inkomen nú maar ook voor dat in de toekomst!

We wensen u veel succes en wijsheid! 

(*) Uiteraard dient u wel een voor u passend risicoprofiel te kiezen. Bekijk eens hoe dat werkt door middel van onze superhandige rekentool.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.