Geef uw kind of kleinkind een mooie start voor later

Wilt u uw kind of kleinkind een mooie start geven voor later? Open dan een beleggingsrekening bij Dexxi.

Beleggingsrekening voor minderjarige
U kunt de reguliere procedure volgen voor het aanvragen en openen van de beleggingsrekening op naam van uw kind of kleinkind. Alle documenten voor de beleggingsrekening worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger(-s), in de meeste gevallen de ouders. Als uw kind of kleinkind 18 jaar wordt kan alleen hij of zij over het geld beschikken, de rekening staat dan volledig op zijn of haar naam.

Via een handgift of bankgift
Via een bankgift, een gewone overschrijving, kunt u geld of effecten (of andere roerende, verplaatsbare, goederen) schenken aan uw (klein)kinderen. Het grote voordeel is dat u op zo’n gift geen schenkbelasting moet betalen. Keerzijde van de medaille is wel dat als u binnen de drie jaar overlijdt de ontvanger wel erfbelasting zal moeten betalen op het geschonken bedrag of op de waarde van de geschonken goederen. Dat bedrag en die waarde wordt dan gewoon meegenomen in de volledige erfenis en duwt het totale bedrag van de erfenis (en de tarieven) mee omhoog. Daarom is het belangrijk de (datum van de) schenking duidelijk vast te leggen zodat later makkelijk kan aangetoond worden van wanneer die schenking dateert.

1%-regel
Juridisch gezien is er echter ook nog een tweede vereiste: de waarde van een cadeau moet altijd in verhouding staan tot uw vermogen. Waar precies de grens ligt, is in de Belgische wetgeving nergens terug te vinden. Maar er bestaan wel een aantal praktische vuistregels die houvast bieden. Meestal wordt aangenomen dat u via gelegenheidsgeschenken jaarlijks maximaal 1 % van uw totale vermogen (roerend en onroerend samen) kunt weggeven onder de vorm van cadeaus. Dit is een globaal budget voor al uw kinderen, kleinkinderen of eventueel andere begunstigden samen.

Heeft u de gewoonte om uw kinderen of kleinkinderen iets toe te stoppen bij verjaardagen, feestelijkheden of heuglijke gebeurtenissen dan kunt u dat gerust blijven doen. Maar doe het met mate zodat het een gelegenheidsgeschenk blijft en geen schenking wordt.

Via een geregistreerde schenking
U kan er ook voor kiezen uw schenking te laten registreren. In dat geval betaalt u 3% schenkbelasting voor een schenking aan uw (klein)kinderen. Maar daarmee is de kous ook definitief af: uw kinderen of kleinkinderen zullen geen erfbelasting moeten betalen, ongeacht wanneer u overlijdt. Praktisch kan het registreren van een schenking makkelijk via uw plaatselijk belastingkantoor. Dat berekent dan de schenkbelasting die moet betaald worden en de Vlaamse Belastingdienst stuurt dan het aanslagbiljet naar wie de schenking heeft gekregen.

Geïnteresseerd? Bij Dexxi kunt u al starten vanaf €100.
Hoe eerder u begint met beleggen, hoe groter de kans dat u een mooi bedrag voor uw kind of kleinkind kunt opbouwen. Wanneer u start met €1.000 en vanaf de geboorte tot aan de 18e verjaardag €100 per maand inlegt, kunt u al een flink vermogen van meer dan €30.000 opbouwen.

Een kant-en-klare oplossing: duurzaam, goed gespreid, lage kosten en in een paar eenvoudige stappen online beleggen.

Maak geheel vrijblijvend een persoonlijk beleggingsplan.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.