Herbalanceren loont

De beurzen zijn in beweging, dat is een understatement. Na jaren van gestage opmars en ook een positief begin van 2018, heeft er nu een correctie plaatsgevonden. Is dat nieuw? Welnee, een beurs is niet langs een liniaal te leggen. Onder invloed van positief en negatief bedrijfsnieuws, beleidsaanpassingen, uitspraken van Centrale Banken, presidenten met boute acties, up- en downgrades van koersdoelen en nog veel meer ingrediënten wordt de dagelijkse handel en koersvorming bepaald. Hoe ga je als belegger daarmee om? Toekijken en het over je heen laten komen, heel actief inspelen op deze bewegingen of de middenweg?

Voor elk van deze strategieën is wat te zeggen en het is ook te onderbouwen. Op het moment dat je dit verpakt in een goed commercieel verhaal zal de gemiddelde belegger er geen tegenargumenten op kunnen verzinnen, enthousiast worden en er in meegaan. Bijvoorbeeld is er op een website van een aanbieder van indexbeleggingen het advies te lezen dat je het financiële nieuws met een gerust hart kan overslaan, dat je er niet mee bezig moet zijn, koers moet houden en er wel verstandig aan te doen om zo nu en dan toch te kijken of je moet herbalanceren. Eens per jaar is wel voldoende. De onderbouwing bij indexbeleggingen is dan dat een beurs toch niet te verslaan is en handelen alleen tot extra kosten zal leiden. Dus koop simpelweg de index!

De belegger of beheerder die actief inspeelt op de beurs zal als argument gebruiken dat de beurs in beweging is. De wereld verandert en dan lijdzaam toekijken kan dan niet het devies zijn. Bijvoorbeeld in staatsobligaties beleggen terwijl het rendement bijna 0% is en het risico aanwezig is dat de rente gaat stijgen, is je kop op een hakblok leggen. Nee, dan moet je actie ondernemen. De economie kent bovendien een cyclus en bij elk segment past een (combinatie van) andere sectoren om in te beleggen. Dat betekent dus monitoren en aanpassen. Voor het actieve beleggen bestaan natuurlijk 1001 verschillende strategieën.

Of moet je dus de middenweg kiezen?
Waarom herbalanceren we eigenlijk? Wanneer er bijvoorbeeld belegd wordt in een breed gespreide portefeuille, zoals belegd in beleggingsfondsen of indexbeleggingen, sluit je de specifieke risico’s sowieso uit. Maar door de marktwerking kan de verhouding tussen aandelen en obligaties (asset allocatie) door de tijd heen veranderen. Dan verandert dus ook het risicoprofiel. Bij een herbalancering draag je dan zorg voor een constantere asset allocatie. Daarnaast room je winsten af en koop je lager bij. Herbalanceren werkt dus niet bij een beurs die doorlopend één kant op beweegt; maar juist uitermate goed in beurzen in beweging.

De hamvraag is vervolgens hoe vaak en wanneer moet je herbalanceren? Daar zijn ook 1001 theorieën over. Herbalanceren na een minieme beweging kost meer dan het oplevert, alhoewel transactietarieven de afgelopen 10 jaar hard gedaald zijn. Herbalanceren na een minimale beweging van bijvoorbeeld 5% zou dan logischer zijn. Maar wat nu als de portefeuille schommelt binnen een bandbreedte van 4,5%? Dan een frequentie instellen; bijvoorbeeld per week, maand, kwartaal of jaar?

Onderzoeken
Er zijn ontelbaar veel onderzoeken naar gedaan. De uitkomsten zijn redelijk vergelijkbaar en de conclusie is dat herbalanceren loont. Vooral bij de portefeuilles met een mix van aandelen en obligaties levert het herbalanceren een extra rendement op. Dat is logisch te verklaren omdat er niet alleen tussen de regio’s of sectoren geherbalanceerd wordt, maar ook tussen de verschillende assets. En de verschillende assets (aandelen en obligaties) reageren anders op de verschillende omstandigheden. Herbalanceren tussen aandelen (regio’s en sectoren) loont minder omdat de correlatie veel groter is. Wel kan er dan voordeel behaald worden (in koers of minder risico) door valutabewegingen.

Maar welke frequentie zou aangehouden moeten worden? Wat verwacht u van de beurs? Kijk maar eens dicht bij huis naar de AEX van de afgelopen 10 jaar; enorm veel pieken en dalen en die houden zich niet aan een bepaalde regelmaat of kalender. Eens per jaar herbalanceren lijkt dan te weinig. De frequentie en het nut daarvan hangt dus af van uw risicoperceptie, de asset allocatie en uiteindelijk de volatiliteit van de beurzen (aandelen en obligaties). Dit laatste is helaas niet te sturen, het periodiek herbalanceren wel!

Lees ook ‘De juiste balans’.