Het wettelijk pensioen is mooi, maar onvoldoende. Wat kunt u doen?

Heel wat Belgen zijn uitsluitend afhankelijk van hun wettelijk pensioen (d.w.z. sociale zekerheidspensioen), waarvan de uitbetaling gebaseerd is op een kwetsbaar stelsel waarbij elke actieve werknemer via zijn sociale bijdragen bijdraagt aan het pensioen van de gepensioneerden. Momenteel bedraagt het wettelijk pensioen gemiddeld circa €1.600,- bruto per maand voor een ambtenaar, €1.100,- voor een werknemer en €900,- voor een zelfstandige.

Als we daar nog eens de ongunstige evolutie van de leeftijdspiramide aan toevoegen die het hele systeem in gevaar brengt, lijkt het verstandig om zelf te sparen zonder al te veel op uw wettelijk pensioen te rekenen. In 1960 bedroeg de levensverwachting in België 70 jaar – in 2020 was dit 83. De levensverwachting is met andere woorden elke 5 jaar met een jaar gestegen. De wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar is sindsdien echter niet veranderd; dat betekent dat we gepensioneerden langer van een uitkering moeten voorzien.

Echter, voor de pensionado’s van de toekomst moeten de voorbijkomende berichten over deze problematiek eigenlijk tot actie aanzetten.

Want, als we uitgaan van de realistische verwachting dat ook in de nabije én verre toekomst de wettelijk pensioenen niet zullen indexeren, dan is het nu aan u – beste toekomstige pensionado – om in beweging te komen.

Pensioenoverzicht
Als eerste is het van belang dat u onderzoekt hoe u nu pensioen opbouwt. En, hoeveel. Over welke bedragen hebben we het? U kunt het allemaal controleren op Mypension.be.

U logt daar in en u ziet uw eigen persoonlijke individuele pensioenverwachting. Het is dan aan u om te bepalen of u inderdaad actie wilt ondernemen. Wij verwachten echter dat velen van u concluderen dat u eigenlijk op een hogere pensioenuitkering had gehoopt.

Niet getreurd, want dat is wel mogelijk.

Eigen regie
De bottomline is dat u volledige eigen regie neemt. U laat het wettelijk pensioen even voor wat het is.

Hoe?

Start met beleggen.

Ja, zo eenvoudig is het.

U kunt in België (en dus ook bij ons, bij Dexxi) een beleggingsrekening openen waarmee u euro’s opzij zet voor dat benodigde toekomstige appeltje voor de dorst. Hoe eerder u daarmee begint, des te beter, want ‘beleggen’ is wel iets wat u doet voor de lange termijn. Uit allerlei onafhankelijke onderzoeken is bovendien gebleken dat beleggen dán altijd meer oplevert dan ‘gewoon sparen’. Al diezelfde deskundigen verwachten bovendien dat dit zo zal blijven.

Met andere woorden: als u gaat beleggen dan kunt u er zélf voor zorgen dat u náást alles wat u al aan het opbouwen bent, nog iets extra’s aan uw vermogen toevoegt.

Het eindresultaat? Uw maandelijkse pensioenuitkering is hoger.

Géén overbodige luxe
U zult het bovendien met ons eens zijn dat die extra pensioenopbouw ook écht geen overbodige luxe is. Zeker niet als de wettelijk pensioenen niet meer indexeren! Het dagelijkse nieuws van nu bewijst dat.

Als u ooit uw eerste maandelijkse pensioenuitkering ontvangt, dan garanderen wij u dat u met plezier terugdenkt aan de dag waarop u dit blog las én daardoor de juiste keuze maakte!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.