Hoe vaak moet ik controleren of mijn vermogen wel groeit?

Dit blog is geschreven voor die mensen die nog niet beleggen maar wel overwegen de stap te maken (maar is óók voor diegenen die pas nét zijn begonnen met beleggen).

De meest gestelde vraag is namelijk of ze vaak moeten inloggen op hun beleggingsrekening om te zien én te controleren hoe hun vermogen zich ontwikkelt. Dus, of ze moeten weten hoe hun initiële inleg groeit in de loop van de tijd.

Het antwoord is feitelijk vrij eenvoudig. Maar voordat we aan dat antwoord toekomen, gaan we eerst terug naar de basis van het beleggen.

 1. Beleggen doet u alleen met geld dat u op de korte termijn niet nodig hebt.
  U belegt met de euro’s die u over hebt en waar – as we speak – geen andere directe bestemming voor is.
 2. Beleggen doet u nooit met geleend geld.
  U stapt altijd in met eigen geld! Onvoorwaardelijk! Zonder uitzondering!
 3. Beleggen doet u altijd voor de lange termijn.
  U hebt een horizon van misschien wel 15 jaar of langer!
 4. Beleggen op zich is geen doel. Het is een middel om doelen te bereiken.
  Het creëren van een aanvulling op het eigen pensioen kan een doel zijn. U wilt immers ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd niet terugvallen in inkomen. Een doel kan ook zijn dat ouders meteen bij de geboorte van hun kinderen een beleggingsrekening openen, daar elk jaar een bedrag op storten waardoor het kind een goede startbasis heeft als het bijvoorbeeld gaat studeren.
 5. Voor beleggen moet u ‘stressbestendig’ zijn.
  U weet dat beurskoersen altijd kunnen dalen. Ze kunnen echter ook weer stijgen. Maar als u zich aansluit bij punt 1 uit dit bulletlijstje dan hoeft die vermeende stress geen probleem te zijn; u kijkt er al ontspannen tegenaan. Mede omdat u punt 3 óók volledig omarmde!

Dan zijn we nu aangekomen bij het antwoord op de vraag: hoe vaak moet u kijken (inloggen op uw beleggingsrekening) om te zien of uw ingelegde vermogen groeit?

Wel, natúúrlijk hebt u het volste recht om elke dag in te loggen en te kijken wat er gebeurt.

Maar het heeft geen zin.

Want als het u om de lange termijn gaat, dan is het alleen van belang om te weten of de kans reëel aanwezig is dat op de beoogde einddatum uw vermogen is gegroeid. We maken een vergelijking:  als uw favoriete voetbalclub in de Pro League twee wedstrijden achter elkaar verliest, dan wil dit nog niet zeggen dat deze club geen landskampioen zou kunnen worden. Het gaat er om wat de eindstand is na 34 wedstrijden competitie. Na 2 verloren wedstrijden is er geen reden voor grote paniek. Er is nog niets verloren!

Dus, als u een horizon hebt van 15 jaar of meer, dan is het méér dan voldoende om één keer in het jaar even in te loggen en te kijken hoe de vlag erbij hangt. De meeste mensen doen dat overigens meestal zo rond januari/februari omdat dát het moment is dat er ook wat gegevens voor de belastingdienst moeten worden verzameld.

Maar, als de beoogde eindtermijn dichterbij komt – en dát is zeker van belang als u bijvoorbeeld belegt voor uw pensioen – dan is het verstandig om vaker te controleren hoe de stand van zaken is. U wilt immers niet vlak voor uw pensioendatum geconfronteerd worden met grote dalingen van de beurskoersen en daarmee ook van uw portefeuille.

Aanpassen risicoprofiel
Veel mensen passen daarom in de loop van de tijd hun beleggingsprofiel aan. Als de horizon ver weg is (15 jaar of langer), dan kiest men vaker voor een ‘zeer offensief’ profiel. Deze mensen verlagen echter in de loop van de tijd wel dat beleggingsprofiel naar ‘neutraal’ of zelfs ‘zeer defensief’ waardoor het op dat moment opgebouwde vermogen minder risico loopt. Verstandig! Want uw pensioen is wel uw pensioen!

In die periode (dus, als de pensioengerechtigde einddatum nadert) wordt er dus wat vaker ingelogd. Prima uiteraard!

Overigens helpt Dexxi u daarbij: iedere particuliere belegger ontvangt één keer per jaar een berichtje waarbij we u vragen of u zich nog goed voelt bij uw gekozen beleggingsprofiel. Daar moet u overigens ook een antwoord-handeling voor verrichten. U moet letterlijk in ons systeem bevestigen dat u akkoord bent of dat u wilt wijzigen.

Conclusie: een particuliere belegger bij Dexxi is altijd bewust bezig met de opbouw van zijn vermogen en heeft altijd eigen regie. Daarom bepaalt de particuliere belegger altijd zélf hoe vaak hij controleert en op welke wijze hij vinger aan de pols houdt.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.