Moeten we bang zijn voor een recessie?

De beurzen zijn in het derde kwartaal verder gedaald als gevolg van de aanhoudend hoge inflatie. Eerder was het idee dat de inflatie medio dit jaar zou pieken maar tot op heden is het inflatiecijfer alleen maar verder gestegen. Centrale banken hebben daarop aangegeven vastberaden te zijn in hun pogingen om de inflatie te beteugelen en zijn voornemens de rentes verder te verhogen. De markt lijkt inmiddels te accepteren dat hierop een recessie zal volgen.

Waar staan we
Het stelsel van centrale banken in de VS, de Fed, heeft in september de rente voor de 3e achtereenvolgende keer dit jaar verhoogd met 0,75%. Ook in oktober zal de rente naar verwachting wederom met 0,75% worden verhoogd. De beleidsrente staat nu op 3,25%. Eind van dit jaar zal de Fed naar verwachting deze rente verder hebben opgetrokken naar 4,25 tot 4,5%.

Waar eerder nog de afweging werd gemaakt tussen economische groei en inflatiebestrijding is nu er maar één boodschap: de inflatie moet worden bestreden en als dat tot een recessie zal leiden, dan is dat maar zo.

Ook in Europa is de inflatie gestegen naar recordhoogtes. In Duitsland is in september de inflatie opgelopen naar 10,9% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. In Nederland bedroeg dit cijfer 17,1% in de afgelopen maand. In veel landen in Europa bedraagt de inflatie meer dan 10% waardoor ook de ECB is overgegaan tot ongekende rentestijgingen. In september verhoogde de ECB de rentetarieven met 0,75%, de grootste stap ooit. Het deposito-tarief staat nu op 0,75% en naar verwachting zal de ECB haar beleidsrente tegen het einde van dit jaar tot een niveau van 2 tot 2,25% hebben opgeschroefd.

In de markt wordt nu rekening gehouden met een recessie in zowel Europa als de VS. Hoewel het nog niet zeker is dat in de VS de economie zal krimpen is wel duidelijk dat de teruggang in Europa groter zal zijn dan in de VS. Europa wordt nu eenmaal overschaduwd door de oorlog in de Oekraïne waarvan de sancties met name in Europa neerslaan. Ook de mogelijkheid van een energiecrisis in de aankomende wintermaanden of het gevaar van “een rode knop” heeft effectenmarkten flink onder druk gezet. Een andere factor die de stabiliteit in de Eurozone geen goed heeft gedaan is de verkiezingswinst van een rechtse coalitie in Italië.

Onze visie
Een drijvende kracht achter de inflatie is de energieprijs. Hoewel de situatie in de Oekraïne nog steeds reden tot zorg geeft is de olieprijs dalende. Nu de warme zomer weer achter de rug is kunnen alternatieve energiebronnen als wind/water en kernenergie hun capaciteit weer verhogen. Ook de gasvoorraden in Europa zijn gevuld voor deze winter. De inflatie heeft daarom naar verwachting inmiddels gepiekt en kan in de aankomende periode gaan dalen.

In het 2e kwartaal van dit jaar waren de bedrijfswinsten nog opmerkelijk goed. Zowel in de VS als in Europa was sprake van een goede winstgroei. Toch kan dit niet worden doorgetrokken. In het 3e en 4e kwartaal zal de winstgroei naar verwachting gaan afnemen. Enkele bedrijven hebben zelfs al een winstwaarschuwing gegeven.

Het nieuws is bijna uitsluitend negatief en als er al iets positiefs is te melden wordt dit negatief uitgelegd omdat hierom rentes verder zullen moeten stijgen. Het enige positieve is eigenlijk dat er nagenoeg geen positief nieuws is. Kortweg gesproken, het sentiment is slecht. Er zit daarom al veel verdisconteerd in de huidige koersen. Met de stevige koersdalingen is de waardering van bedrijven ook flink afgenomen. Met het nieuwe cijferseizoen in aantocht zal er meer duidelijkheid komen over de hoogte van de koersen in relatie tot de winstcijfers.

Op deze niveaus echter lijkt het niet meer verstandig posities af te bouwen. Eerder is te overwegen aan portefeuilles toe te gaan voegen. Voor iedere individuele portefeuille blijft de beleggingshorizon natuurlijk een belangrijke factor.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.