Nog meer Dexxi in 2020

Alweer 4 jaar geleden lanceerden wij Dexxi met de slogan – Iedereen is een belegger – en dat willen wij dan ook graag uitdragen. De sterke groei van Dexxi maakt het mogelijk om een aantal belangrijke voordelen en verbeteringen voor onze bestaande en nieuwe relaties door te voeren.

En wij delen graag het succes van Dexxi met u!

Forse verlaging van instapbedrag en afschaffing van minimum tarief
Eén van onze doelen is om de kosten voor beleggers met kleinere vermogens zo laag mogelijk te krijgen. Wij hebben de laatste maanden niet stilgezeten en achter de schermen hard gewerkt aan de verdere professionalisering en automatisering van onze dienstverlening.

Hierdoor kunnen wij de minimum kosten van Euro 25 afschaffen en ons instapbedrag fors verlagen van Euro 1.000 naar slechts Euro 100!

Dexxi is nu écht voor iedereen toegankelijk, ongeacht ervaring, kennis en vermogen. Dexxi is geschikt voor beleggers van jong tot oud, van beginnend tot ervaren belegger en van kleine spaarder tot vermogende particulier.

Extra handelsdagen
Het aantal handelsdagen wordt verhoogd naar één keer per week (was 2x per maand). Wanneer uw beleggingsrekening akkoord is en er uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag geld op de beleggingsrekening staat wordt dit automatisch meegenomen.

Ook profielwijzigingen, bijstortingen, onttrekkingen en beëindigingen worden verwerkt op onze handelsdagen.

Maandelijkse herbalancering
Zodra uw portefeuille is ingericht is het belangrijk de balans en de mix van verschillende beleggingen waarmee u bent begonnen te behouden. Door koersontwikkelingen kunnen bepaalde beleggingen een over- of onderweging krijgen, waardoor het beleggingsrisico toe- dan wel afneemt.

Dexxi herweegt daarom eens per maand alle portefeuilles. Daarmee worden de beleggingsportefeuilles elke maand weer in evenwicht gebracht, zonder extra kosten.

Nieuwe All-in tarieven
Ook zien wij een sterke toename in het aantal grotere Dexxi-beleggers. Wij introduceren daarom vanaf 1 januari 2020 een staffel op ons all-in tarief.

  • tot 250.000                     0,8%
  • 250.000 t/m 500.000    0,6%
  • boven 500.000                0,4%

Dexxi berekent geen extra kosten. Ook biedt Dexxi u de mogelijkheid om periodiek, bijvoorbeeld per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar bij te storten. Het (bij)storten op of onttrekken aan uw beleggingsrekening is helemaal gratis. Bereken zelf uw kosten.

Nieuwe Dexxi portal
Via onze nieuwe portal kunt u uw eigen beleggingsprofiel bepalen en zelf uw persoonlijke beleggingsvoorstel maken. U kunt bij Dexxi terecht voor uw privé vermogen, maar ook voor uw zakelijke vermogen bent u bij Dexxi aan het juiste adres.

Dexxi streeft naar een duurzaam rendement
Tot slot hebben wij ons tot doel gesteld om eind 2020 al onze portefeuilles volledig duurzaam te beleggen. U zult de termen ESG (Environment, Social en Governance) en SRI (Socially Responsible Investments) dus steeds vaker tegenkomen in uw portefeuille.

Duurzaam beleggen heeft wat ons betreft de toekomst en inmiddels vinden wij het verantwoord om de conclusie te trekken dat duurzaam beleggen nauwelijks extra geld kost en niet achterblijft qua rendement en risico. Zo beleggen wij voor u!

Vermogen opbouwen bij Dexxi
Onze eerste en belangrijkste taak is om onze cliënten te helpen hun vermogen te laten groeien. Dexxi streeft ernaar deze taak te volbrengen door waarde te creëren met een duurzaam rendement vanuit een lange termijn visie in haar beleggingen en dienstverlening.

De succesformule van Dexxi kent een aantal belangrijke ingrediënten:

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.