Oekraïne-conflict, het is nu zaak om de rust te bewaren

Financiële markten hebben altijd moeite om geopolitieke risico’s te waarderen omdat ze de neiging hebben om het meest zwartgallige scenario in te prijzen. Negen van de tien keer leidt het echter niet tot een nachtmerriescenario.

Vladimir Poetin heeft zijn agressie tegen Oekraïne geëscaleerd. In een duidelijke schending van het internationaal recht en de staakt-het-vuren-akkoorden van Minsk heeft hij de separatistische entiteiten in de Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk als “onafhankelijk” erkend en stuurt hij Russische troepen naar deze regio’s. De VS hebben gereageerd met de eerste sancties, Europese en verdere Amerikaanse sancties lijken vandaag te volgen.

De grote onzekerheid blijft: alleen Poetin weet misschien of hij hier zal stoppen. Een Russische oorlog tegen Oekraïne zou een menselijke tragedie zijn en misschien wel de grootste wereldwijde veiligheidsdreiging sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962.

Het openlijk verplaatsen van Russische troepen naar Donbas is een nieuwe stap in de richting van een invasie van het vrije Oekraïne. Als hij daar stopt, zouden sancties de Russische economie op den duur verzwakken met een zeer beperkte impact op de westerse wereld. De markten zouden na een tijdje weer normaal worden. De potentiële economische, financiële en politieke impact op Europa zou in drie fasen kunnen plaatsvinden:

Belangrijkste veronderstelling: Rusland gaat niet door met het aanvallen van een NAVO-lid, wat zelfs de Sovjets nooit hebben gedaan.

IMPACT OP KORTE TERMIJN (1-2 maanden)

 • Risicoafbouw in financiële markten door onzekerheid, gevolgd door een herstel zodra de situatie duidelijker wordt.
 • Tijdelijke tegenslag voor Europees ondernemers- en consumentenvertrouwen.
 • Herstel economische groei tot twee maanden vertraagd, maar recessie onwaarschijnlijk.
 • Enige verdere stijging van de energie-inflatie (maar Europa voorbij piekkwetsbaarheid van de winter).
 • ECB en FED zullen voorzichtiger te werk gaan tijdens hun vergaderingen om eventuele renteverhogingen aan te kondigen.
 • Politieke schok in wereld.

IMPACT OP MIDDELLANGE TERMIJN (3-12 maanden)

 • Markten keren meestal terug naar eerdere trends.
 • Economische groei in Europa weer op schema voor sterk herstel.
 • Inflatie blijft iets hoger door hogere energieprijzen.
 • Monetair beleid keert terug naar het pad dat eerder waarschijnlijk leek.
 • Geleidelijk toenemende economische problemen in Rusland als gevolg van sancties.
 • Aanzienlijk sterkere politieke cohesie binnen EU en NAVO als reactie op Russische dreiging.

IMPACT OP LANGE TERMIJN (langer dan een jaar)

 • Geen significante impact op Europese groei.
 • Snellere diversificatie weg van Russische olie en gas.
 • Meer uitgaven aan hernieuwbare energiebronnen (plus kernenergie).
 • Meer militaire uitgaven in het westen.
 • Geopolitieke impact hangt gedeeltelijk af van Amerikaanse verkiezingen in 2024.
 • Geleidelijke verzwakking van de Russische economie die, net als de Sovjet-Unie voorheen, steeds meer achterop raakt.

Hou vast aan uw plan!
Paniekverkopen is gebruikelijk in neergaande markten, omdat veel beleggers er niet tegen kunnen dat de waarde van hun vermogen daalt en dit vaak extrapoleren naar permanente nachtmerriescenario’s.

Ironisch genoeg is dit het soort gedrag dat echte schade berokkent aan beleggers. Ze zijn uitverkocht op een dieptepunt en kopen pas weer nadat het herstel aan de gang is.

U heeft goed nagedacht over uw doelstellingen en uitgangspunten. En uzelf de vraag gesteld waarom u wilt beleggen, hoe lang u wilt beleggen en met hoeveel u wilt beleggen. Het is nu zaak om de rust te bewaren en aan uw plan vast te houden.

Laat u niet afleiden door de onrust op de financiële markten!

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.