Sell in May?

Het oude beursgezegde “sell in may and remember to get back in september” doemt in deze dagen weer regelmatig op. Daar waar de BEL20 eind april nog boven de 3700 stond, stond deze index 4 weken later op 3450 en dus ruim 7% lager. Mayday of vals alarm? We gaan het in dit blog niet hebben over fundamentele items zoals de handelsoorlog maar het verloop van de beurs dit jaar vormt wel een mooie aanleiding om eens wat dieper op de seizoenspatronen in te gaan.

Het gezegde “sell in may” houdt feitelijk in dat u beter niet in aandelen kunt beleggen gedurende de zomermaanden. Feitelijk zou u eind april moeten verkopen en dan begin september weer moeten instappen. De oorspronkelijke verklaring van dit patroon dateert van eeuwen geleden toen de welgestelde high society belegger zich in de zomermaanden nog terug trok vanuit de stad richting landgoed en de beleggingsportefeuille liet voor wat het was.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat er inderdaad sprake is van een seizoenseffect al is het opmerkelijke dat u qua statistieken beter niet in september terug kunt komen maar pas in november. Als we ons puur focussen op de BEL20 dan zou u op basis van de historie het beste in oktober weer kunnen terug komen. Op basis van de lange termijn gemiddeldes scheelt het grofweg 1% a 2% per jaar aan rendement. Dat is fors, toch is enige nuance op zijn plaats:

  • De zomermaanden leveren gemiddeld genomen op de lange termijn weliswaar een lager rendement dan de overige maanden maar per saldo is het rendement in deze maanden nog steeds wel positief. Waarom dan verkopen als de spaarrente nagenoeg 0% is?
  • De maand mei vormt de piek van het dividendseizoen. Uiteraard is dit wel meegenomen in de berekeningen en de onderzoeken maar toch voelt “net daarvoor uitstappen” niet helemaal logisch.
  • Wat als het niet daalt? Dan toch maar weer hoger intappen voelt niet helemaal logisch.
  • Aan kopen en verkopen zijn kosten (niet bij Dexxi!) verbonden. Dit wordt niet meegenomen in de historische berekeningen.
  • Rendementen uit het verleden bieden geen garantie richting toekomst.

De patronen zijn in de loop van de decennia afgezwakt en of dat ze blijven gelden is maar zeer de vraag.

Dus u kunt er niets mee?
Deze conclusie is gezien de historie en de wetenschappelijke studies te kort door de bocht. Wat ons betreft is het in ieder geval wel zaak om het één en ander te relativeren. U mag het meenemen in uw beleid en besluitvorming maar niet meer dan dat. Analytisch kun je stellen dat het rendement in de zomermaanden relatief laag is ten opzichte van het risico maar er zijn heel veel zomers en campingrally’s te benoemen waarin aandelen juist uitstekend presteerden.

Daarom herbalanceert Dexxi!
Bij Dexxi herbalanceren we daarom één keer per maand. Dat herbalanceren doen we dus standaard iedere maand, ook deze maand weer!

Daar zit uiteraard ook een plan achter. We zijn lange termijn beleggers, we willen ons niet gek laten maken door tussentijdse fluctuaties en daarom hebben wij er voor gekozen om één keer per maand aan te passen. Het is onderdeel van ons plan. Door gestructureerd en met strategie te herwegen, wordt uw portefeuille – met úw geld – beschermd!