Sparen kost 5 miljard per jaar

Door de lage rente is het rendement op spaargeld bijna te verwaarlozen. Toch blijkt het voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens te spannend om te gaan beleggen. Slechts 1 op de 5 huishoudens belegt in aandelen of obligaties. Tilburg University deed er een steekproefonderzoek naar onder ruim 2000 Nederlandse huishoudens.

Angst voor mogelijk verlies en de twijfels over financieel adviseurs, zijn de grootste boosdoeners. De verhalen over woekerpolissen en onterecht hoge kosten dreunen blijkbaar nog steeds na, zo stellen de onderzoekers vast.

Beleggen levert meer op
De leider van het onderzoeksteam, Prof. Dr. Dirk Brounen, waarschuwt dat de huidige 336 miljard euro (het totaal aan spaargelden) niet voldoende is om straks iedereen dezelfde levensstijl te laten handhaven.

Daarnaast geven spaarders aan onzeker te zijn over de toekomst. Echter door hun risicomijdende gedrag profiteren zij niet van de gunstige lange termijn rendementen van aandelen en obligaties. Dit terwijl ,,alle cijfers” laten zien dat op langere termijn beleggen meer oplevert dan alleen maar sparen. De onderzoekers concluderen dat de spaartraditie van de Nederlanders een dure aangelegenheid is. Volgens de econoom laten de spaarders hierdoor circa 5 miljard euro per jaar liggen!

Regel het zelf
Een kleine 80% van alle Nederlanders heeft hun geld nog steeds op een traditionele spaarrekening staan. En dit terwijl de overheid zich meer en meer terugtrekt en men zelf regisseur dient te worden over pensioen en zorgkosten op oudere leeftijd.

Dexxi biedt een ideale oplossing voor spaarders die willen profiteren van de rendementen van beleggen. Op geautomatiseerde wijze wordt, op basis van uw eigen beleggersprofiel, belegd in een mix van indexfondsen.

Maak zelf eens een berekening met onze rekentool.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.