Sparren met een Financieel Planner

Periodiek geven we een financieel planner het woord in een blog om te vertellen over de toegevoegde waarde van het opstellen van een financiële planning. We trappen af met een bijdrage van Marcel Hillekens en Enzo van der Velde van Planners van Waarde.


Op netwerkbijeenkomsten van bijvoorbeeld de (lokale) voetbalclub, de golfclub of een businessclub, komen we vaak in contact met ondernemers en vermogenden. Als we dan uitleggen wat we doen, horen we regelmatig:

  • Daar is mijn onderneming vast niet groot genoeg voor
  • Ik heb vast niet genoeg vermogen
  • Wat levert een Financieel Planner dan voor mij op?

Wij snappen dat deze vragen leven bij onze relaties. Vandaar dat we graag door middel van enkele praktijkvoorbeelden willen laten zien dat het juist wel interessant kan zijn om te sparren met een financieel planner. Een greep uit onze dagelijkse praktijk:

Overdracht onderneming binnen de familie
Zo kwamen we in contact met een echtpaar die samen met één van hun zonen een VOF hebben. Het was de bedoeling dat eerst moeder ging terugtreden en zoon na verloop van tijd de onderneming zelfstandig met zijn echtgenote zou voortzetten.

Bij ouders leefden vragen als: “Kunnen we een deel van de onderneming schenken en hebben wij daarna wel voldoende inkomen om goed te kunnen leven na overdracht aan zoon”. De zoon vroeg zich af of de onderneming niet te zware financieringslasten zou krijgen en of “hij dan niet alleen zou werken voor de afbetaling van zijn ouders”. Samen met de accountant zijn we opgetrokken in de gesprekken met relatie.

Het financieel plan voor ouders liet zien dat een deel schenken mogelijk was en de interne financiering (dus geen bank) zorgde er mede voor dat ouders voldoende inkomen hadden om zorgeloos verder te kunnen leven. En voor de  zoon zorgde het voor inzicht en rust in de betaalbaarheid van de financieringslasten. De gevolgen van overlijden en arbeidsongeschiktheid in privé en onderneming zijn opnieuw beoordeeld en daar waar nodig aangepast. De belangen van een ander kind werden geborgd in het testament.

De rode draad in deze cases was dat steeds weer opnieuw in elk deel van het proces beslissingen konden worden genomen op basis van de verkregen inzichten. Een mooi bewijs hoe een Financieel Planner van waarde kan zijn.

Te klein voor de Private Banking
Een ander praktijkvoorbeeld was een vermogende particulier die “te klein” was om te beleggen via vermogensbeheer. Zijn bank had een ondergrens van € 500.000, maar € 1.000.000 is ook niet ongebruikelijk. Wij weten allemaal dat veel vermogenden, waaronder ondernemers, deze vermogens niet hebben. Toch leven bij hen de dezelfde vragen en staan zij, en misschien u ook wel, veelal alleen voor dezelfde keuzes:

  • Moet ik de hypotheek wel of niet (deels) aflossen?
  • Kan ik schenken of heb ik het later zelf nog nodig als aanvulling op mijn pensioen?
  • Is beleggen noodzakelijk voor het realiseren voor mijn doelen of kan sparen ook nog steeds?
  • Is het wel of niet interessant om in (commercieel) vastgoed te beleggen?
  • Zijn de adviezen die ik krijg wel onafhankelijk of is er toch een ander belang?

Wij financieel planners begrijpen deze vragen en bespreken ze dagelijks met onze relaties. Een vermogensplan bood voor deze relatie uitkomst. Een deel van de hypotheek is afgelost, schenken bleef beperkt tot de jaarlijkse vrijstelling en we hebben een deel belegd bij een vermogensbeheerder die passend was bij deze relatie. Dit doen wij onafhankelijk en professioneel. 

DGA en miljonair? Hoeft niet, mag wel.

U hoeft dus geen miljonair te zijn of een “grote” onderneming hebben om te kunnen sparren met een Financieel Planner. Wilt u meer weten? We gaan graag met u in gesprek.

Planners van Waarde

Marcel Hillekens MFP, FFP en Enzo van der Velde FFP


* Dexxi werkt samen met een groot aantal financieel adviseurs. De werkzaamheden van de financieel adviseur kunnen bestaan uit vermogensbeheer ondersteunende taken zoals: inzicht, aanreiken van kennis, het inventariseren, begeleiden, monitoren en bijsturen.

Deze financieel adviseurs zijn onafhankelijk en professioneel en ontvangen geen vergoeding van Dexxi.