Starten met indexbeleggen

In eerdere e-books hebben we geprobeerd u te voorzien van de meest relevante kennis over ETF’s oftewel het indexbeleggen, een steeds populairdere vorm van verstandige vermogensopbouw, juist ook voor particulieren!

In het eerste e-book uit deze serie beantwoordden we de vraag wat de criteria zijn van succesvol indexbeleggen. Nog niet gelezen? Vraag hem hier aan!

In het tweede e-book uit deze serie gingen we – voor de liefhebbers! – wat dieper in op het indexbeleggen. (u ontvangt deze automatisch als u ons eerste eBook ‘Succesvol Indexbeleggen’  aanvraagt)

Nu is het tijd om de volgende stap te maken. U bent ongetwijfeld niet alleen enthousiast geworden, u hebt ook relevante kennis opgedaan. En daarom kunt u nu van start met indexbeleggen. Maar hoe?

Dit derde e-book geeft daar een gedegen antwoord op. We belanden in dit e-book dus bij de vertaling van al die opgedane kennis naar een solide opbouw van uw beleggingsportefeuille. Het is een interessante uitdaging die nu uw aandacht verdient. Als u start met beleggen, dan vinden we het essentieel dat u bovendien begrijpt waar u mee bezig bent, waarom u het doet en wat de einddoelen kunnen zijn. Vragen over uw beleggingsdoel, de wenselijke risico’s en de beleggingshorizon (de termijn waarin u uw vermogen kunt beleggen) komen precies om die reden nu in dit derde e-book aan de orde.

Uw asset-allocatie
Zo zullen we tevens uw zogenoemde asset-allocatie bespreken (de verhouding waarin u belegt in aandelen en obligaties bijvoorbeeld, of de ETF’s daarin). De alledaagse beleggingspraktijk heeft al jarenlang bewezen dat precies die asset-allocatie voor een belangrijk deel het uiteindelijke rendement van uw beleggingen bepaalt.

Hoewel de voordelen van ETF’s duidelijk zijn (lees beslist dus ook onze andere e-books!), kan het toch zo zijn dat u vanwege bepaalde rendementseisen kiest voor alternatieve beleggingsinstrumenten als aanvulling in uw beleggingsportefeuille.

Het is echter goed te weten dat een evenwichtige beleggingsportefeuille altijd en onvoorwaardelijk uw volle aandacht verdient. Daarbij gaat het niet alleen om de opzet en inrichting, maar ook om het onderhoud daarvan.

In dit e-book leggen we u graag uit hoe u uw beleggingsdoelen kunt realiseren. Dit is belangrijk om te weten want het gaat voor u misschien wel om een noodzakelijke aanvulling op uw pensioen. Of misschien is het wel uw enige pensioenopbouw? Maar het kan ook gaan om een stukje opbouw om over een aantal jaren de studie van de kinderen te kunnen bekostigen.

Veel lees- en inspiratieplezier gewenst namens het gehele team van Dexxi!

U kunt hier uw eBook ‘Starten met indexbeleggen’ lezen! Geheel GRATIS.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.