Uw pensioen zelf aanvullen?

Iedereen belegt. OK, bijna iedereen dan. Niet dat we ons daarvan zo bewust zijn. Maar alle pensioenfondsen – ook die van u – beleggen. En daar hebben ze ook groot gelijk in. Want dankzij de aantrekkelijke beleggingsresultaten heeft het ingelegde geld behoorlijk meer waarde gekregen, zonder dat u er iets voor hoefde te doen. En dat scheelt zowel in de premieafdracht als in de uitkering. Minimale inleg, maximaal rendement! Het kan niet mooier.

Maar ja, dat mooie pensioen, waar we zo’n lange tijd nooit naar hebben omgekeken, staat de laatste tijd behoorlijk vaak in de schijnwerpers. Er is rente-onrust. De lage rentes voorspellen immers magere rendementen die niet toereikend lijken om alle pensioengerechtigden tot in lengte van dagen te voorzien van een beloofd maandelijks pensioenbedrag. Het is dan ook meer dan aannemelijk dat de maandelijkse uitkeringen op enig moment iets lager zullen worden dan beloofd.

Tja, een fijne boodschap. Alleen, wat kun je daarmee? Niet zoveel helaas.

Er is echter wel een nieuwe trend zichtbaar. Meer en meer mensen treffen namelijk aanvullende voorzieningen voor hun pensioen. In eerste instantie wordt daarvoor driftig doorgespaard. Maar ja, sparen is de oplossing niet.

Beleggen voor iedereen
Dankzij de toenemende bekendheid van indexbeleggen, kiezen  meer en meer mensen voor dit  aantrekkelijk alternatief voor sparen. Door de brede spreiding van een index worden beleggingsrisico’s gereduceerd en kan toch geprofiteerd worden van een beter rendement dan sparen oplevert. De verregaande geautomatiseerde wijze van beheer houdt tevens de kosten laag.

Dus, behoort u ook tot de groep mensen die een aanvulling zoekt voor het pensioen?

Kijk eens geheel vrijblijvend op Dexxi.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.