Verhoog uw uurtarief met 1 euro…

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de gemiddelde uurtarieven van zelfstandigen in 2018 stegen met iets meer dan 3%. In het jaar ervoor was deze stijging méér dan 4%. Overigens concluderen deze zelfde onderzoeken dat maar liefst 67% zijn tarieven helemaal niet heeft verhoogd.

Wij van Dexxi vinden dit interessant vanuit een macro-economisch perspectief. Overigens ook vanuit een maatschappelijke invalshoek want veel zelfstandigen blijven structureel beweren dat ze nauwelijks voor hun pensioen kunnen sparen. Sterker nog: een derde van de zelfstandigen spaart helemaal niet voor het eigen pensioen.

Tegelijk maken zij zich wél veel zorgen over wat hen mogelijkerwijze te wachten staat als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

• Kunnen ze dán nog wel rondkomen?
• Bestaat het wettelijke pensioen over 20 jaar nog?
• Zijn zelfstandigen in staat om tóch succesvolle pensionado’s te worden?

Die laatste vraag beantwoorden wij overigens met volle overtuiging ‘Ja’.

Eigen verantwoordelijkheid
Door op tijd te beginnen met het reserveren van een appeltje voor de dorst, bijvoorbeeld door te gaan beleggen, neemt een zelfstandige een belangrijke eigen verantwoordelijkheid. Immers, als zelfstandige gaat het niet alleen om het genereren van een inkomen nú, maar ook in de toekomst.

Echter, veel zelfstandigen zullen dan méér moeten omzetten om ook daadwerkelijk elk jaar iets opzij te kunnen leggen. Dat vinden vele kleine zelfstandigen lastig. Het is namelijk nooit leuk om je klanten met een tariefsverhoging te confronteren. Toch is het niet onlogisch om hier over te gaan nadenken, zeker als het gaat om iets belangrijks als uw pensioen.

Daarom een eenvoudige tip voor alle zelfstandigen:

Verhoog uw uurtarief met 1 euro.

En, zie wat er gebeurt.

Een eenvoudig rekensommetje:
Een werkweek bestaat gemiddeld uit 40 uren. Als deze allemaal declarabel zouden zijn, dan doet u het supergoed! Maar voor de meeste zelfstandigen is dat nog niet het geval. Is overigens ook niet erg. Wat niet is, kan nog komen! Maar laten we er – voor het gemak – eens van uitgaan dat u ‘slechts’ 20 declarabele uren per week hebt.

Op jaarbasis verhoogt u uw omzet dan met 1.040 euro (52 weken x 20 declarabele uren x 1 euro). Deze 1.040 euro is dan meteen een mooi startbedrag om iets opzij te leggen voor uw pensioen.

2 euro!
U kunt ongetwijfeld zelf het eenvoudige rekensommetje maken als u uw uurtarief met 2 euro zou verhogen.

U begrijpt daardoor ons punt: er zijn mogelijkheden om toch iets voor elkaar te krijgen wat u wellicht voor onmogelijk hield. U zult concluderen dat u tóch voor uw pensioen kunt sparen. U zult het bovendien met ons eens zijn dat dit rust en minder stress oplevert, toch?

Wij gunnen u een tariefsverhoging van minstens 1 euro! Maar hebben ook nog andere inspirerende tips om voor uw pensioen te kunnen sparen.

Denk er deze zomer maar eens rustig over na. Wij wensen u veel succes en financiële wijsheid!