Voortdurend het ESG-landschap evalueren

De kern van onze missie om beleggers de beste kans op beleggingssucces te geven, is onze plicht om het beleggingsrendement op lange termijn te maximaliseren.

Dexxi is van mening dat materiële ESG-risico’s (environmental, social en governance) van invloed kunnen zijn op deze lange termijn waarde creatie van de bedrijven waarin wij beleggen. Als gevolg hiervan zijn ESG-overwegingen geïntegreerd in onze beleggingsprocessen, voornamelijk door kapitaal toe te wijzen aan ETF’s waarmee beleggers blootstelling aan bepaalde ESG-risico’s kunnen vermijden of verminderen.

De Dexxi portefeuilles volgen indices die transparante uitsluitingsmaatregelen gebruiken om bepaalde bedrijven uit het beleggingsuniversum te verwijderen op basis van vooraf bepaalde ESG-screeningscriteria. De ETF’s zijn gediversifieerd en hebben lage kosten, waardoor Dexxi ze uitstekend kan gebruiken als portefeuillebouwstenen.

ESG-screening
De ESG-screening wordt gebruikt bij zowel vastrentende als aandelenbeleggingen. Dexxi bekijkt hoe ETF aanbieders ESG-informatie verzamelen, beoordelen, gebruiken en hoe zij materiële ESG-risico’s aanpakken, aangezien deze risico’s het rendement op de lange termijn kunnen aantasten.

Indexbeleggen staat bekend als passief beleggen, waarbij ETF’s worden gebruikt om bepaalde indexen te volgen. Hieruit volgt dat niet altijd voorkomen kan worden dat toch een (klein) deel van de beleggingen niet compliant is met alle ESG-criteria. De duurzaamheidsrisico’s en de effecten daarvan op de financiële resultaten van individuele aandelen en obligaties kunnen dat geval in onvoldoende mate worden ingeschat en worden dan ook niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen.

ESG-risico’s, wanneer ze niet voldoende worden gecontroleerd, kunnen de toekomstige lange termijn waarde van een bedrijf aantasten. Bovendien is het beleggingsteam van Dexxi van mening dat goed bestuurde bedrijven die materiële risico’s beperken op termijn beter zullen presteren. Dat gezegd hebbende, er is geen juiste stijl van ESG-beleggen en het landschap blijft zich snel ontwikkelen.

Daarom evalueert ons beleggingsteam voortdurend de ESG-mogelijkheden voor indexbeleggen, waarbij wij nooit de principes van diversificatie en lage kosten zullen opofferen bij het samenstellen van een portefeuille die aansluit bij de ESG-beleggingsdoelen.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.