Wat doet u als u 1 eurocent rente ontvangt?

Nou, de vlaggen kunnen uit! Ontkurk de champagne! En, serveer de smakelijke hapjes maar uit! Het is namelijk groot feest! Deze spaarder ontving namelijk bij zijn bank over het tweede kwartaal van dit jaar (houdt u zich vast, gaat u er even voor zitten….!) maar liefst 1 eurocent rente!

U leest het goed!

U ziet het namelijk op het screenshot van zijn internetbankieren, dat wij deze week in handen kregen en dat wij hier – in dit blog – ter illustratie mogen afbeelden. (Daar hebben we toestemming voor!).

Dus, ter verduidelijking: we hebben het over € 0,01 rente over het spaargeld (*) op deze spaarrekening, over de maanden april, mei en juni van dit jaar!

We zijn er stil van!

(…..)

Voor de lezers onder u, die onze cynische blik niet meteen begrijpen of vatten: de hierboven geschreven tekst zit natuurlijk vól met ironie. Want… dan heb je wat spaargeld opzij kunnen zetten, je lijkt (?) bewust bezig te zijn met je toekomstige financiën en het ‘opbouwen’ van het altijd benodigde appeltje voor de dorst en dan krijg je bij het begin van het nieuwe kwartaal het bedrag van 1 eurocent bijgeschreven op je rekening.

Dat kan beter, zeggen wij!

Nee, we zeggen: dat móet beter!

Inflatie
Iedereen die spaart en zijn geld op een ‘gewone spaarrekening’ laat staan, doet zichzelf ongekend tekort. Want, vinden we het werkelijk realistisch om een rendement van 1 eurocent per kwartaal nog in de categorie ‘sparen’ te laten vallen?

Nee… dit moeten we niet meer definiëren als ‘sparen’.

Dit noemen we ‘interen’.

Want, er bestaat ook nog zoiets als inflatie.

Geld wordt immers per definitie in de loop der tijd minder waard omdat alles in de samenleving duurder wordt. Hét doel voor iedereen die bewust met zijn geld wil omgaan, moet dan ook zijn dat het eigen opgebouwde (spaar)geld op termijn meer oplevert dan de geldontwaarding.

Waarom maakt deze ‘spaarder’ dan niet een andere keuze?

Wij hebben namelijk wel een goed idee, wat dat betreft!

Want, als u spaart in de traditionele zin des woords, dan gaan we er van uit dat u euro’s opzij zet omdat u hoopt dat die euro’s later (over een paar jaar?) zijn gegroeid naar méér euro’s en dat u er dan dus iets meer mee kunt doen, qua besteding daarvan.

De essentie zit ‘m in het begrip ‘later’ of ‘over een paar jaar’.

Precies om die reden is beleggen anno 2020 de norm geworden.

Want, als u weet dat uw kinderen over een jaar of 15 gaan studeren, dan zet het absoluut geen zoden meer aan de dijk als u die benodigde studie-euro’s nu plaatst op een reguliere spaarrekening. Geen rendement! En, dat zal – daar zijn deskundigen het allemaal wel over eens – de komende jaren niet veranderen.

Beleggen is dan ook het alternatief om vermogen te laten groeien.

Dat geldt overigens voor veel meer doelen in de toekomst. Bijvoorbeeld ten behoeve van uw pensioenopbouw. Of, misschien hebt u het plan om over 10 jaar een heerlijke lange wereldreis te maken.

Over de lange termijn gemeten heeft beleggen altijd meer rendement opgeleverd dan sparen. Dat is in het verleden altijd zo geweest en het ligt in de lijn der verwachtingen dat dit ook voor de lange termijn in de toekomst zal gelden.

Al die mensen die niet tevreden zijn over een rendement van slechts 1 eurocent per kwartaal, adviseren wij dan ook om onze calculator eens te bestuderen. Die geven met zekerheid een interessant inzicht in wat mogelijk is en waar de kansen liggen.

U ontdekt tevens dat beleggen tegenwoordig toegankelijk en laagdrempelig is. U hoeft helemaal geen verstand te hebben van de ontwikkelingen van de BEL20-index, u hoeft niet te weten wat ETF’s zijn en u hoeft helemaal niet verplicht elke dag De Tijd te lezen.

Welnee…. Iedereen is in 2020 een belegger!

(*) Ter info – het gemiddeld saldo in euro’s op deze spaarrekening was in de maanden april, mei en juni 32.000 euro. Dus… een spaarsaldo van 32.000 euro levert…. 1 eurocent (!) rente op. Dat vinden wij in ieder geval géén goede zaak voor een spaarrekening! Want, hoezo sparen?

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.