Whatever it takes (Again)

In ons vorige kwartaalbericht spraken we over een oplaaiende angst onder beleggers voor inflatie hetgeen de rente deed stijgen. Deze angst werd door de FED (stelsel van Centrale Banken in de VS) nog een keer aangewakkerd in haar laatste bijeenkomst van 16 juni. In deze beleidsvergadering gaven ze aan te gaan nadenken over een voorzichtige afbouw van de stimuleringsmaatregelen in de toekomst. In de toespraak voor het Amerikaanse Congres op 22 juni jl. nam Jerome Powell, de voorzitter van de FED, die angst weer weg met de woorden “We at the Fed will do everything we can to support the economy for as long as it takes to complete the recovery”. De FED staat dus klaar om de inflatie onder controle te houden zonder de stimuleringsmaatregelen los te laten. Met het onder controle houden van de inflatie daalde de rente weer.

Waar staan we?
Powell ziet bewijs van een optredend herstel van de economie. Het BBP groeit en de werkgelegenheid trekt aan. Dit is echter in niet alle sectoren het geval en niet alle Amerikanen profiteren in gelijke mate. Zowel de inflatie als de werkgelegenheid blijven nog onder de doelstelling van de FED. Vandaar dat de stimuleringsmaatregelen nog nodig blijven. Eerst bij een blijvende inflatie van meer dan 2% en een volledige werkgelegenheid zal hierin verandering komen.

Betreffende de oplopende inflatie blijft Powell van mening dat dit slechts een tijdelijk fenomeen zal zijn. Er zijn verstoringen in het productieproces in diverse sectoren opgetreden en dit zal later in het jaar worden gladgestreken. De prijsontwikkeling van enkele grondstoffen zoals hout en staal lijken dit te bevestigen. Hier tegenover staat een verder stijgende olieprijs en ook de huizenprijzen stijgen sterk. Dit is niet alleen in Amerika het geval, ook in Nederland stijgen de huizenprijzen sterk. Zo becijferde het CBS een prijsstijging van 13% ten opzichte van een jaar terug.

Veel prijsstijgingen zullen eerst met een vertraging worden meegenomen in het mandje dat het inflatiecijfer meet van consumenten. Of de inflatie daarmee een tijdelijk fenomeen is zullen we moeten zien en zal de tijd uitwijzen.

De gemiddelde renteverwachting in de VS is nu dat de beleidsrente in 2023 twee keer kan worden verhoogd. Eerder werd nog niet uitgegaan van een rentestijging voor 2023.

Onze visie
Het beleggingsklimaat is gunstig. Er is een wereldwijd economisch herstel gaande met een aantrekkende groei, nog steeds lage rentestanden en stimulerende overheden en centrale banken. Aandelenkoersen zijn hierom flink gestegen zoals ook uit onderstaande tabel is af te lezen. Bedrijfswinsten stijgen echter ook flink. Zo is de gemiddelde winstverwachting voor de Amerikaanse S&P500 gestegen naar inmiddels ruim +35% in 2021. De beurs is hiermee feitelijk goedkoper geworden. De winststijging zal echter in het aankomende jaar wel wat kunnen afnemen na dit extreem sterke jaar. Voor Europa is de verwachting voor de winststijging bijna 30% voor dit jaar.

Er blijft natuurlijk wel een verschil in regio. Het tijdspad en de mate van het herstel verschillen per regio. Door de diversiteit tussen de verschillende landen in Europa is het herstel weliswaar langzamer ingezet maar lijkt het dieptepunt ook hier voorbij en is een sterkere groei nog te verwachten. De economie zal eerst volgend jaar terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. In China blijven de verwachtingen voor de economische groei goed maar lijkt de groei zich wel wat te vertragen nadat de economie zich als eerste herstelde.

De onverwachte toename van de regulering voor met name Chinese internetbedrijven heeft de koersen onder druk gezet. Het uitstel van de beursgang van de Chinese Ant Group (Alibaba) leek het begin te vormen van een onder-toezicht-plaatsing van de grote IT-bedrijven. Dit ter voorkoming van een te grote marktmacht. Uiteindelijk zal Peking haar “kip-met-gouden-eieren” echter niet slachten en zal hier een voor alle partijen acceptabel compromis uitrollen. De inmiddels voor het einde van dit jaar opnieuw geplande beursgang is hiervoor exemplarisch hetgeen positief zal kunnen zijn voor de relatief laag gewaardeerde Chinese internetbedrijven.

Een afkoeling van de economische groei hoeft echter niet negatief te zijn. Het gevaar van oververhitting kan daarmee worden vermeden. Deze marktomstandigheden lijken het beeld te bevestigen dat aandelenmarkten verschuiven naar het midden van de economische cyclus. Hierbij zullen stimuleringsmaatregelen niet meer verder worden verruimd, eerder is sprake van verkrapping. Anderzijds hoeft een beetje inflatie ook niet negatief te zijn voor de aandelenmarkt. Normaliter stijgen aandelen ook verder door na een eerste rentestijging. Eerst bij een afnemende economische groei kan daar verandering in komen en daar zijn we op dit moment dus nog niet.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.