Succesvol ondertekend

Het openingsdocument is succesvol ondertekend.

Let op! Bij een tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger dient deze ook te ondertekenen.

Wat hebben wij nog nodig?
Graag ontvangen wij nog een kopie legitimatie. Alleen paspoort of ID-kaart wordt geaccepteerd, geen rijbewijs. Let er ook op dat uw handtekening duidelijk zichtbaar is. Maak een kopie van zowel de voor- als achterkant van uw legitimatie.

Voor banken moeten de pasfoto, het burgerservicenummer (BSN) en de strook cijfers zichtbaar blijven. Zij hebben dit nodig om aan de wettelijke identificatieplicht te voldoen.

Slechts enkele organisaties zijn verplicht om een kopie van uw legitimatie te vragen. Dit zijn bijvoorbeeld overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s en levensverzekeraars.
Meer info? Kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Wij ontvangen uw kopie legitimatie bij voorkeur per email (admin@dexxi.be

Aanvullende acceptatie voorwaarden voor:

En/of rekening

Bij een en/of rekening ontvangen wij graag een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs) van beide rekeninghouders en een kopie bankafschrift van uw en/of tegenrekening. Hierbij moeten de namen van beide rekeninghouders en het rekeningnummer volledig zichtbaar zijn.

Minderjarige rekening

Bij openen van een minderjarige rekening ontvangen wij graag van de minderjarige en de wettelijke vertegenwoordiger(s) een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs).

Wanneer de minderjarige rekening is geopend, vragen wij de wettelijke vertegenwoordigers om een identificatie storting (van bijvoorbeeld Euro 1,-) te doen. Als dit afkomstig is van een en/of rekening dan ontvangen wij graag ook een kopie bankafschrift van uw en/of tegenrekening. Hierbij moeten de namen van beide wettelijke vertegenwoordigers en het rekeningnummer volledig zichtbaar zijn.

Indien de wettelijke vertegenwoordiger niet dezelfde achternaam heeft als de minderjarige dan dient u ook een Geboorteakte aan te leveren.

Zakelijke rekening

Voor het openen van een zakelijke rekening ontvangen wij graag uw LEI-code (Legal Entity Identifier), een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs) van alle bestuurders, een kopie recent uittreksel KvK, een kopie van de Statuten en een kopie van de meest recente jaarrekening.

UBO-‘ultimate beneficial owner’
Indien een rechtspersoon een effectenrekening wenst te openen dient BinckBank de UBO vast te leggen cq. te administreren. De belanghebbende moet uiteindelijk altijd een natuurlijk persoon zijn. Van deze natuurlijke persoon dient BinckBank een kopie geldig legitimatiebewijs te ontvangen.

In sommige gevallen heeft een rechtspersoon als bestuurder/aandeelhouder een andere rechtspersoon. Van deze rechtspersoon of -personen dient dan ook een kopie recent uittreksel KvK en statuten te worden overlegd.

Woonachtig in buitenland

Naast een kopie legitimatie (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs), ontvangen wij graag een Bewijs van inschrijving, niet ouder dan zes maanden. Deze moet voorzien zijn van een adres. Bij een en/of rekening is per persoon een Bewijs van inschrijving nodig.

Als bewijs van inschrijving kunnen de volgende documenten worden aangeleverd. Het document mag niet ouder zijn dan zes maanden:

• Salarisstrook, arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring waarin het woonadres staat vermeld (dus niet alleen het land), op briefpapier en tevens ondertekend door de werkgever;
• Elektriciteits-, gas- of waterrekening;
• Internet- of telefoonrekening;
• Bewijs van inschrijving van de gemeente;
• Huur- of koopovereenkomst;
• Afschrift van een bank, verzekeraar of pensioenfonds;
• Een rekening waaruit blijkt dat de klant woonachtig is op het adres;
• Vermelding van het woonadres in het paspoort;
• Documentatie van overheden en semi overheden.

Voor expats geldt dat zij een werkgeversverklaring aanleveren inclusief woonadres. Indien alleen het land staat vermeld dienen zij tevens een van de bewijsstukken aan te leveren waaruit het adres blijkt, zoals hierboven benoemd.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor Diplomaten, zij dienen aan te leveren:
• Een Diplomatenpas, of;
• Werkgeversverklaring met alleen een vermelding van het land.

De documenten worden geaccepteerd in het Nederlands, Engels, Frans en Italiaans. Overige talen worden niet geaccepteerd. De naam en het adres van de klant moeten in het Latijnse alfabet staan vermeld.