• Dexxi
  • Beleggingsbeleid
  • Samenwerking
  • Zekerheden

Wat is Dexxi?

Dexxi realiseert uw beleggingsdoelstellingen door uw vermogen te beleggen in ETF’s (trackers). De dienstverlening van Dexxi is bedoeld voor beleggers met een defensieve tot een offensieve doelstelling en al mogelijk vanaf 1.000 euro. Via het online platform van Dexxi kunt u op eenvoudige wijze in een paar stappen uw beleggingsdoelstellingen bepalen en een beleggingsrekening aanvragen.

Wie zit er achter Dexxi?

Dexxi is onderdeel van Indexus Groep. Indexus Groep BV staat als beleggingsonderneming geregistreerd bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten) in Nederland en beschikt over een Europees Paspoort om haar diensten ook in o.a. België aan te mogen bieden. Onder de Indexus Groep vallen Indexus Vermogensbeheer en Beleggingsadvies, en Dexxi. Indexus is onafhankelijk vermogensbeheerder en beleggingsadviseur sinds 1997.

Waarin onderscheidt Dexxi zich van anderen?

Dexxi onderscheidt zich door eenvoud, transparantie en kostprijs. Dexxi heeft een platform ontwikkeld waarop u op zeer eenvoudige wijze uw doelstellingen in kaart brengt. Vervolgens vraagt u uw beleggingsrekening aan, om een start te maken met het vermogensbeheer door Dexxi. Dexxi belegt uw vermogen in ETF’s (trackers) en draagt zorg voor de continuïteit.

Hoe en waarin wordt er belegd?

Dexxi belegt uw vermogen volledig in ETF’s (trackers). Het kan zijn dat er een restpost is in de vorm van liquiditeiten. Uw portefeuille wordt samengesteld op basis van uw doelstellingen die u zelf hebt bepaald. Dexxi zorgt vervolgens voor de continuïteit door uw portefeuille periodiek aan te passen aan de omstandigheden.

Wat is de beleggingsstrategie van Dexxi?

Dexxi belegt in ETF’s (trackers) om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren. Dexxi stelt uw beleggingsportefeuille samen op basis van uw beleggingsprofiel. Periodiek (één keer per maand) zal Dexxi uw portefeuille rebalancen om aan te passen aan de koersschommelingen of wijzigingen doorvoeren door gewijzigde marktomstandigheden.

Moet ik zelf wat doen/opletten?

U hebt via de website van Dexxi uw beleggingsprofiel al bepaald. Uw beleggingsprofiel geeft Dexxi het houvast om uw beleggingsportefeuille te beheren. Het beheer kunt u volledig aan Dexxi overlaten. Vanzelfsprekend volgt u de vorderingen doorlopend via de website.
Wanneer er zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden kan het verstandig zijn om uw beleggingsprofiel opnieuw tegen het licht te houden en eventueel opnieuw de vragenlijst in te vullen op de website om uw profiel te bepalen.

Maakt Dexxi gebruik van vaste aanbieders van ETF’s?

Dexxi heeft geen vaste aanbieders van ETF’s of speciale afspraken met partijen. De kracht van Dexxi is de kennis en ervaring in de selectie van de meest geschikte ETF’s.

Wat is indexbeleggen door middel van ETF’s (trackers)?

Een ETF (Exchange Traded Fund, ook wel tracker) is een beursgenoteerd beleggingsinstrument dat een bepaalde index volgt. De prestatie van een index wordt door een ETF zo goed mogelijk gevolgd. Indexbeleggingen in de vorm van ETF’s kunnen aandelen-, obligatie-, vastgoed en grondstoffenindexen volgen.

Wat is het voordeel van indexbeleggen?

Indexbeleggen in de vorm van ETF’s kent een groot aantal voordelen ten opzichte van beleggen in andere beleggingsinstrumenten als aandelen, obligaties en (index)beleggingsfondsen. De belangrijkste voordelen zijn: de automatische spreiding, de transparantie, de verhandelbaarheid en de kosten.

Keren ETF’s dividend en rente uit?

De onderliggende waarde van ETF’s bestaat uit aandelen of obligaties. Wanneer deze onderliggende waarden dividend of rente uitkeren komt dit ten goede aan de houder van de ETF, dus u.

Is beleggen in ETF’s veilig?

De keuze van Dexxi om gebruik te maken van ETF’s bij de opbouw van beleggingsportefeuilles is een bewuste keuze. Deze beleggingsinstrumenten kenmerken zich door de eenvoud van opzet en de transparantie in beleid en kostenstructuur. Beleggen in ETF’s is net zo veilig als beleggen in aandelen, obligaties of beleggingsfondsen.

Waar vind ik informatie over ETF’s

Het beleggen in ETF’s is zeer transparant. Op de websites van de verschillende aanbieders kunt u alle relevante informatie over ETF’s vinden.

Wat kost Dexxi?

Het tarief van Dexxi is 0,8 procent per jaar all-in. In dit tarief zitten de beheervergoeding, de transactiekosten, de btw en de servicekosten (BinckBank België). De kosten worden elke maand (1/12 deel) achteraf ingehouden over de portefeuillewaarde per ultimo maand.

De beurstaks zit niet in het all-in tarief. De beurstaks die van toepassing is op verrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd.

‘Lopende kosten’ is een term die aangeeft hoeveel doorlopende kosten aan een ETF (Exchange Traded Fund) worden toegerekend. Deze kosten worden verwerkt in de koers van de opgenomen ETF’s en zitten niet in het all-in tarief. De kosten worden dus in mindering gebracht op de waarde van deze beleggingen. Wij gaan uit van gemiddeld circa 0,2 procent lopende kosten per jaar.

TCO (Total Cost of Ownership)

Om te weten wat u als belegger in totaal aan kosten maakt per jaar hanteert Dexxi de TCO (Total Cost of Ownership). De TCO is een optelsom van alle kosten, dit zijn dus naast de kosten van Dexxi en Binck ook de kosten van de gebruikte beleggingsinstrumenten. De TCO van Dexxi zal in de praktijk op circa 1% per jaar (incl. btw) uitkomen. De afwijking ten opzichte van de gepubliceerde TCO kan ontstaan door, mede afhankelijk van de marktomstandigheden, ETF’s op te nemen die hogere lopende kosten hebben dan gemiddeld. In de praktijk worden de lopende kosten van ETF’s echter steeds lager.

Betaal ik transactiekosten?

Dexxi rekent een all-in tarief. Daarin zijn de transactiekosten opgenomen. Deze fee wordt niet hoger of lager als de beheerders van Dexxi meer of minder transacties verrichten.

Wat kosten ETF’s?

ETF’s hebben een goede spreiding en lage kosten. Dexxi ontwikkelt zelf geen ETF’s, dat doen andere bedrijven. De kosten van deze bedrijven zitten al in de prijs van de ETF’s. De prijs van een ETF noemt men de koers van de ETF. Deze kosten hoeft u dus niet apart te betalen, bij de koers van de ETF zijn deze kosten er al afgetrokken.
Wij willen een zo compleet mogelijk beeld van de kosten krijgen. Daarom kijken we naar het verschil tussen de koers van de ETF en de koers van de index die er wordt gevolgd. Dat geeft namelijk nauwkeurig aan wat de ‘kosten’ van de ETF eigenlijk zijn. Bij de ETF’s waarin Dexxi belegt, zijn deze gemiddeld genomen ongeveer 0,2 procent per jaar over de koers van de ETF.

Hoe word ik klant?

Een samenwerking met Dexxi komt tot stand door het aanvaardingsformulier via de website in te vullen. U beantwoordt op de website een aantal vragen om uw beleggingsprofiel te bepalen. Vervolgens ontvangt u documenten met een overeenkomst voor het beheer en de activering van uw eigen beleggingsrekening bij BinckBank België. Na de verwerking kunt u de liquiditeiten overboeken. Dexxi kent twee startmomenten per maand.

Kopie identiteitsbewijs

U dient een kopie identiteitskaart (recto/verso) of kopie paspoort plus een geldig bewijs van Woonstaat aan te leveren. Banken hebben dat nodig om aan de wettelijke identificatieplicht te voldoen. Let er ook op dat uw handtekening duidelijk zichtbaar is.

Waarom openen we een rekening bij BinckBank België?

Uw beleggingsdepot wordt beheerd bij BinckBank België. BinckBank biedt een uitmuntende service voor beleggers via zelfstandige vermogensbeheerders zoals Dexxi. Daarom heeft Dexxi BinckBank geselecteerd als de beste depotbank voor cliënteel. U krijgt bij BinckBank een eigen en uniek rekeningnummer. BinckBank draagt zorg voor de bancaire zekerheden. Binck is aangesloten bij het Nederlandse depositogarantiestelsel (DNB). Uw tegoeden op de geldrekening zijn hierdoor verzekerd tot een bedrag van € 100.000 per persoon (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een gemeenschappelijke rekening geldt dit per persoon.

Storten, onttrekken en opzeggen

Onttrekken of bijstorten gaat eenvoudig en kosteloos.

Starten bij Dexxi kan twee keer per maand. Wanneer er een akkoord is over uw beleggingsrekening en er uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag vermogen op de rekening staat wordt dat meegenomen. KLIK HIER voor de kalender van de handelsdagen.

Datzelfde geldt voor onttrekken en stoppen. Zorgt u ervoor dat de opdracht uiterlijk twee werkdagen voor de handelsdag bij Dexxi binnen is. Uw opzegging of onttrekking kan schriftelijk of per (bij ons bekend) e-mail aan admin@dexxi.be.

Bij een onttrekking welke in omvang groter is dan 90% van de portefeuillewaarde, wordt de gehele portefeuille geliquideerd.

Onttrekkingen naar vaste tegenrekening

Als cliënt van Dexxi hebt u een beleggingsrekening aan bij BinckBank op uw naam. Bij de start van de beheerovereenkomst geeft u ook op naar welke tegenrekening wij geld mogen overschrijven wanneer u daar om verzoekt. Dat geeft u de zekerheid dat niemand anders over uw geld kan beschikken. Vanzelfsprekend kunt u deze ‘tegenrekening’ wijzigen of toevoegen; daartoe dient u een schriftelijke opdracht te sturen.

Is het mogelijk om (automatisch) periodiek te onttrekken aan de Dexxi-rekening?

Ja, dat is mogelijk. Uw opdracht voor de periodieke onttrekking geeft u schriftelijk door of per (bij ons bekende) e-mail aan admin@dexxi.be. De overboeking vindt plaats op de achtste dag van elke maand of, indien geen werkdag, op de eerste werkdag daaropvolgend.

Wie kan gebruikmaken van de diensten van Dexxi?

Dexxi is geschikt voor alle soorten beleggers. U kunt een beleggingsrekening openen voor privé- of zakelijk gebruik, maar ook bent u ook welkom met uw vzw, vereniging of kerkelijke instantie. Dexxi verwelkomt beleggers met een minimaal initieel te beleggen vermogen van 1.000 euro.

Is het mogelijk om de Dexxi rekening te openen op naam van een minderjarige?

Een Dexxi-beleggingsrekening openen op naam van minderjarigen is zeker mogelijk. U volgt daarvoor de reguliere procedure voor het aanvragen en openen van de beleggingsrekening. De documenten voor de beleggingsrekening bij BinckBank en de beheerovereenkomst met Dexxi worden ondertekend door de ouder/voogd. U dient dan een kopie legitimatie ouder/voogd en minderjarige (+ bewijs woonst) aan te leveren.

Klachten

Indien Cliënt een klacht of vordering tegen Dexxi of een geschil met Dexxi heeft, dient hij zulks onverwijld schriftelijk bij Dexxi aan te melden volgens de bij Dexxi geldende procedure voor interne klachtafhandeling. Dexxi deelt Cliënt op eerste verzoek mee hoe bedoelde procedure luidt.

Hoe veilig is beleggen bij Dexxi?

Zekerheden bij het toevertrouwen van uw vermogen zijn essentieel. Dexxi is een handelsnaam van de Indexus Groep BV. Indexus is opgericht in 1997 en biedt sindsdien de diensten Vermogensbeheer en Beleggingsadvies. De Indexus Groep BV heeft als vermogensbeheerder alle noodzakelijke vergunningen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) in Nederland en beschikt over een Europees Paspoort. De AFM houdt toezicht op het gedrag van financiële dienstverleners en de wijze waarop zij de wet en regels naleven en zorgt ervoor dat consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen. Uw vermogen staat op een beleggingsrekening op uw naam bij BinckBank België.

BinckBank

BinckBank is een Nederlandse onderneming met een beursnotering op Euronext Amsterdam. BinckBank NV maakt jaar op jaar een gezonde winst en heeft een goede solvabiliteit van meer dan 40%. Inmiddels heeft Binck in België meer dan 65.000 klanten. Internationaal telt Binck al meer dan 600.000 beleggers. BinckBank fungeert als depotbank voor de cliënten van Dexxi, maar bemoeit zich niet met het beleggingsbeleid. Binck staat onder toezicht van zowel de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België (NBB) als van de toezichthoudende overheden in Nederland (de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM))

Bescherming van uw effecten

De Financiële Instrumenten die bij BinckBank worden aangehouden vallen onder de beschermende werking van de toepasselijke financiële wet- en regelgeving waardoor de Klant mede-eigenaar wordt van de desbetreffende Financiële Instrumenten in het verzameldepot. Dit wil zeggen dat alle Klanten die deze stukken in bewaring hebben tezamen en naar evenredigheid van ieders tegoed het collectieve eigendom van het verzameldepot verkrijgen. Vanaf het tijdstip van de levering van de Financiële Instrumenten loopt de Klant geen risico bij een faillissement van BinckBank omdat de rechten op deze Financiële Instrumenten een rechtstreekse vordering inhouden op het verzameldepot.

Bescherming van uw geld via het Depositogarantiestelsel DNB

BinckBank NV valt onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel. Dit stelsel garandeert tegoeden (dat is kasgeld op beleggings- of spaarrekeningen) tot een maximum van 100.000 euro per persoon. Staat uw rekening op naam van twee personen, dan geldt het dubbele van dit bedrag: 200.000 euro. BinckBank NV gebruikt meerdere merknamen. Dat betekent dat u wanneer u meerdere diensten afneemt, die onder BinckBank vallen, u de openstaande tegoeden bij elkaar op dient te tellen bij een eventuele uitvoering van het Depositogarantiestelsel.

')

Om uw gebruikerservaring op onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten