Angst is de vijand

Op het moment dat we dit schrijven, treden er weer grote verliezen op, waarbij de aandelenindexen in Europa vandaag met ongeveer -5% tot -7% openen. De vraag naar veilige havenbeleggingen is gestegen naar recordniveaus, waarbij de rente daalt naar recordniveaus en goud rond het hoogste punt in zeven jaar staat.

De recente reactie weerspiegelt het vannacht aangekondigde reisverbod van Europa naar de Verenigde Staten voor een periode van 30 dagen, de vrees voor een toenemende verspreiding van het coronavirus op mondiaal niveau en meer onzekerheid over de economische vooruitzichten, waarbij de dalende olieprijzen deze onzekerheid vergroot.

De olieprijs is recentelijk met ruim 40% gedaald als gevolg van een meningsverschil over een verlaging van de olieproductie tussen de OPEC en bondgenoten. De energiesector staat steeds meer onder druk door zowel de vraagschok van het coronavirus als de zorgen over het aanbod. We blijven voorzichtig met de sector, omdat we denken dat het op korte termijn moeilijk zal zijn om tot overeenstemming te komen.

Te pessimistisch scenario!
Vandaag zijn we van mening dat de markten zijn overgegaan naar een al te pessimistisch scenario, waarbij rekening wordt gehouden met een globale langdurige periode van stagnerende groei. Ons hoofd scenario daarentegen is die van een tijdelijke tegenslag, hoewel langer aanhoudend dan we een maand geleden verwachtten, gevolgd door herstel.

Het is onzeker wanneer de economische activiteit zal herstellen. Ondersteuning van het monetair beleid is nodig om het kredietrisico te beperken, terwijl fiscale druk nodig is om de schok aan de aanbodzijde te ondersteunen. Als we op weg zijn naar een wereldwijde recessie, kunnen we een verdere neerwaartse trend zien vanaf het huidige niveau. Maar we zijn van mening dat dit momenteel een klein risico is. De economisch groei krijgt een tijdelijke dip maar zal in de loop van het jaar, mogelijk fors, herstellen.

We verwachten meer interventies van de centrale banken, na de renteverlaging van de FED van vorige week, en meer begrotingsbeleid, bovenop wat al is aangekondigd in verschillende landen (Italië, de VS, Australië, om er maar een paar te noemen). Er komen bemoedigende signalen uit China, waar de bedrijvigheid geleidelijk wordt hervat en het aantal nieuwe besmettingen nagenoeg tot stilstand is gekomen.

Angst is de vijand
Kortom, onze belangrijkste boodschap van vandaag is dat in deze situaties van willekeurige verkoop, angst de vijand is om tegen te vechten. Beleggers moeten waakzaam blijven, maar niet overdreven reageren op de huidige marktomstandigheden. In deze omstandigheden doen zich kansen voor voor beleggers die op lange termijn vruchten afwerpen.

Het enige antwoord is: vasthouden aan uw lange termijn doelstellingen, doe geen rare dingen. We hebben dit in het verleden gezien: de geschiedenis herhaalt zich niet maar rijmt vaak!

Wat doen wij?
Door de koersdalingen lopen de wegingen, in de tactische verdeling van het vermogen tussen zakelijke waarden (aandelen) enerzijds en vastrentende waarden (obligaties) anderzijds, momenteel uit te pas. Momenteel, sluiten wij niet uit om deze tactische verdeling tussentijds aan te passen.