nieuw: STOXX Europe 600 SRI-index

De Dexxi portefeuilles volgen indices die transparante uitsluitingscriteria gebruiken om bepaalde bedrijven uit het beleggingsuniversum te vermijden op basis van vooraf bepaalde screeningsmethodes voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG). De ETF’s zijn gediversifieerd en hebben lage kosten, waardoor Dexxi ze uitstekend kan gebruiken als portefeuillebouwstenen. De ESG-screening wordt gebruikt bij zowel vastrentende als aandelenbeleggingen. Dexxi bekijkt hoe ETF aanbieders ESG-informatie verzamelen, beoordelen, gebruiken en hoe zij materiële ESG-risico’s aanpakken, aangezien deze risico’s het rendement op de lange termijn kunnen beïnvloeden.

Daarom evalueert ons beleggingsteam voortdurend de ESG-mogelijkheden voor indexbeleggen, waarbij wij nooit de principes van diversificatie en lage kosten zullen opofferen bij het samenstellen van een portefeuille die aansluit bij de ESG-beleggingsdoelen.

STOXX Europe 600
In Europa hebben wij gekozen om de STOXX Europe 600 te volgen. Deze index streeft ernaar om het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 600 grootste ondernemingen uit Europese ontwikkelde landen. De aandelen van de bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk kennen de zwaarste weging, gevolgd door Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland. Momenteel volgen wij de STOXX Europe 600 ESG-X Index die een eenvoudige ESG uitsluitingsmethodologie hanteert.

Index- en naamswijziging
Per 30 november 2021 heeft de uitgever van deze ETF besloten een indexwijziging door te voeren en als gevolg van de indexwijziging zal deze ETF ook een naamswijziging ondergaan, SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF.

Nou is de naamswijziging op zich niet zo spannend maar de index die wordt gevolgd wijzigt ook, en dat is wel belangrijk!

De nieuwe index, STOXX Europe 600 SRI, past een ‘best in class’ ESG-methodologie toe, waarbij de index een uitsluitingsmethodologie gebruikt op basis van een bredere reeks ESG-kenmerken, rekening houdend met hun ESG-rating, hun betrokkenheid bij bepaalde controversiële bedrijfsactiviteiten en op basis van het niveau van hun uitstoot intensiteiten.

Bij de ‘best in class’-methode worden geen sectoren op voorhand uitgesloten, maar wordt binnen elke sector gekeken hoe de individuele ondernemingen scoren op de ESG-criteria. Daarmee worden “appels-en-peren”-vergelijkingen voorkomen: voor een bank is het eenvoudiger om goed te scoren op het gebied van milieubeleid dan voor een chemische fabriek. Op basis van deze waarderingscijfers worden vervolgens de best scorende ondernemingen geselecteerd.

ESG-factoren
Bijna standaard zijn tegenwoordig Global Standards Screening, Controverse Beoordelingen en algemene ESG-beoordelingen, maar de nieuwe index gaat een stapje verder. De  STOXX Europe 600 SRI index heeft de toevoegingen ‘SRI’ (Socially Responsible Investing) en houdt bij uitsluiting rekening met een bredere reeks ESG-kenmerken. De afkorting staat voor ‘Environment, Social and Governance’.

Naast de leefomgeving (E) zijn ook de sociale factoren belangrijk. De S gaat bijvoorbeeld over kinderarbeid, moderne vormen van slavernij en werknemersrechten en de G behelst onder meer ‘diversiteit’ binnen het bestuur, mate van corruptie en een verantwoord beloningsbeleid.

Kijk maar even mee onder de ‘motorkap’ op welke punten individuele bedrijven binnen de sectoren worden beoordeeld:

Environment (milieu)
Onconventionele olie en gas;
Conventionele olie en gas;
Thermische kolen;
Genetisch gemodificeerde planten en zaden;
Pesticiden;
Palmolie;
Energieopwekking uit fossiele brandstoffen;
Climate Transition Benchmark (EU CTB) en EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB) vereisten.

Social (maatschappij)
Controversiële wapens;
Wapens (handvuurwapens en militaire contracten);
Kernenergie;
Tabak;
Entertainment voor volwassenen;
Alcoholische dranken;
Bont & speciaal leer;
Gokken;
Abortus;
Anticonceptiva;
Menselijke embryonale stamcellen;
Genetisch gemodificeerde planten en zaden;
Roofzuchtige leningen.

Governance (bestuur)
Bestuursbeoordeling

Wilt u zich verder verdiepen in deze index, dan kunt u terecht op de Engelstalige website van STOXX.

Een doordacht ESG-beleid
In samenwerking met toezichthouders, beleidmakers en andere betrokkenen blijven wij werken aan het stimuleren van duurzaam beleggen. Wij zullen flink blijven investeren om duurzaamheidscriteria en -informatie in onze beleggingsprocessen en rapportages te integreren.

Het streven is een jaarlijkse verbetering van de duurzaamheid van onze beleggingen. We passen bij onze selectie dan ook zoveel mogelijk de ESG-criteria toe en zijn overtuigd dat een doordacht ESG-beleid zal leiden tot een beter lange termijn rendement voor onze cliënten.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.