Sparen! In voor en tegenspoed….

Belgen blijven massaal trouw aan de spaarrekening. Ondanks het feit dat de rente blijft dalen naar een niveau van bijna 0%. Rente of niet, de Belg blijft volop sparen. In maart stond meer dan 274 miljard euro op de spaarboekjes, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Het bedrag op spaarboekjes in België is een absoluut record!

Het gaat om een stijging met 1,4 miljard euro in vergelijking met februari. Belgen blijven dus hardnekkige spaarders, ondanks de extreem lage rentes die de banken bieden op de spaarrekeningen.

Zekerheid lijkt belangrijker dan rendement.

Sparen wordt nog altijd gezien als de meest veilige manier om vermogen te beheren. Want hoewel geen concreet onderzoek is gedaan naar de motieven, is het zo dat Belgen erg zuinig zijn op hun vermogen. Ongeacht op welke wijze dit vermogen tot stand is gekomen. Het zegt ook veel over ‘ons’ karakter, want we zijn zeer tevreden met dit conservatieve spaargedrag.

Nadenken over later.

Het behoudende spaargedrag heeft ervoor gezorgd dat er geen grote financiële schade is ontstaan aan de vermogens van huishoudens. Zeker met de crisisjaren nog vers in het geheugen lijkt de keuze voor veilig dan ook een hele juiste. Niettemin lijkt het besef te groeien dat we in de toekomst vooral ook financieel een stuk zelfredzamer dienen te worden.

Een groot deel van de Belgen maakt zich zelfs concreet zorgen over te weinig geld na het pensioen. Deze twijfels komen voort uit de gedachte dat gezondheidszorg niet alleen duurder zal worden, maar ook meer en meer afgewenteld zal worden op de ‘zorggebruiker’. Ook de toenemende twijfel of de overheid in staat zal blijven om de pensioen op niveau te houden, zorgt ervoor dat voorzichtig gekeken wordt naar alternatieven voor sparen.

Oriënteren op alternatieven voor sparen.

Dankzij de opkomst van alternatieven als relatief veilige indextrackers, is beleggen een serieus alternatief voor spaarders.

Indextrackers maken gebruik van een optimale spreiding waardoor de beleggingsrisico’s afnemen. Ook de introductie van geautomatiseerde beleggingsplatforms zoals Dexxi, spelen in op de behoefte aan veilige alternatieven voor sparen. Het feit dat gebruikers zelf hun risico’s kunnen begrenzen en met beperkte bedragen kunnen starten, blijkt een sterke aantrekkingskracht te zijn voor ‘nieuwe’ beleggers. Echter, onbekend maakt onbemind. Dus, de grootste uitdaging is om spaarders bekend te maken met de mogelijkheden van het ‘nieuwe’ beleggen.

Kijk eens geheel vrijblijvend op ons Dashboard.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.