Waarom je vroeg moet starten met beleggen?

Je kunt vandaag de dag de krant niet openslaan (online mag ook) of je wordt geconfronteerd met uitgesproken zorgen over de pensioenzekerheid. En hoewel de voorspellingen nog wel eens uit elkaar lopen, is er zeker wel een gemeenschappelijke opvatting te herkennen. Namelijk dat het vermogen voor later (pensioen) voor een belangrijker deel een ‘eigen’ verantwoordelijkheid wordt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om op een slimme manier te sparen voor een aanvullend inkomen later. Maar wat als je geen ondernemer bent? En ook niet mee kunt doen in een pensioenvoorziening die is gekoppeld aan een onderneming of bedrijfstak? Dan is er maar één serieuze optie; sparen of beleggen.

Met de opkomst van geautomatiseerde online beleggingsplatforms, zoals Dexxi, ontstaat de mogelijkheid om met maandelijkse bedragen de ‘beleggingsspaarpot’ aan te vullen, die vervolgens belegd wordt in goed gespreide indexbeleggingen volgens een passend risicoprofiel.

Ook is het mogelijk om ‘fiscaal vriendelijk’ vermogen voor later op te bouwen met Dexxi Pensioen!

Toch zijn de jongeren van nu nog niet zo gemakkelijk overtuigd. Misschien dat onderstaande argumenten nog een bijdrage kunnen leveren om ook jongeren aan het beleggen te krijgen voor later.

Laat de rente op rente zijn werk doen
Jongeren denken al snel dat beleggen voor later nog wel even kan wachten. Jammer, want hoe eerder je start, hoe langer de rente op rente z’n werk kan doen.

Stel je begint te beleggen op je twintigste jaar en je belegt 300 euro per maand. Dan beschik je bij een rendement van 8% per jaar op je zestigste jaar over een vermogen van 1 miljoen euro. Start je op je dertigste jaar, dan heb je op je zestigste jaar slechts een vermogen van nog geen 450.000 euro. Het is echt waar! Een verschil van meer dan 550.000 euro, omdat je 10 jaar later bent begonnen.

Beleggen is niet de oplossing voor alles
Geld opzij zetten voor later is heel goed. Maar het is niet het enige waarmee je te maken krijgt. Immers leef je ook nu. Het is dan ook belangrijk om je uitgaven goed in de gaten te hebben. Want het is jammer als je overal schulden hebt terwijl je aan de andere kant aan het beleggen bent. Kortom, voorkom dat je veel schulden maakt.

Hoe ouder, hoe meer je wellicht kunt beleggen
Als je jonger bent, heb je nog tal van uitgaven te doen die bij een bepaalde levensfase horen. Je wilt een huis. Met geluk krijg je een gezin en heb je uitgaven die daarmee te maken hebben. Het is dan ook aan te raden om bij het ouder worden telkens een iets groter deel van je inkomsten te reserveren voor je aanvullende inkomen later. Nogmaals, als het lukt.

Kies voor automatisch beleggen!
Het werkt erg goed als een deel van je inkomen automatisch wordt belegd op een beleggingsrekening. Je merkt het nauwelijks en je hoeft niet zelf de ‘moeite’ te doen om het bedrag over te schrijven. Het blijkt in de praktijk dat mensen als vanzelf hun uitgavenpatroon aanpassen wanneer geld automatisch naar een beleggingsrekening gaat. Een geautomatiseerd online beleggingsplatform als Dexxi wordt daarom erg gewaardeerd.

Let op: Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde kan stijgen maar ook dalen.